Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 014-029327

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: A/S Øresund
CVR-nummer: 15807830
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
E-mail: udbud@sbf.dk
Telefon: +45 33416242

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.sundogbaelt.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Infrastrukturejer

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny Kastrup Lufthavn Station og p-hus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sund & Bælt ("S&B") ønsker at gennemføre en dialog med markedet om etablering af ny station med mulighed for kommerciel brug af arealet over stationen. S&B agter at holde indledende markedsdialog forventeligt den 7. og 10.2.2020.

Dialogen gennemføres for at sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets muligheder, således at udbuddet kan tilrettelægges og gennemføres i en form, som dels svarer til forventinger og behov, der er hos bygherren, dels svarer til de muligheder, markedet kan tilbyde.

Øresundsbanen består af ca. 12 km jernbane til passagertog fra Københavns Hovedbanegård til Øresundskysten, samt ca. 4,2 km jernbane fra Vigerslev til Kalvebodløbet og ca. 2 km jernbane nord om lufthavnens hangarområde frem til den kunstige halvø Peberholm. Øresundsbanen ejes af A/S Øresund og altså ultimativt af Sund & Bælt Holding A/S.

Københavns Lufthavn Kastrup Station er en underjordisk jernbanestation beliggende under Terminal 3 i Kastrup Lufthavn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000
45200000
45300000
45400000
66000000
71000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Entreprisen vedr. Københavns Lufthavn Kastrup Station. Dialogen vil foregå på Vester Søgade 10, 1601 Kbh. V.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

S&B ønsker at gå videre med en model, som består i at anlægge en ny station ved de nuværende godsspor

(spor 11 og 12) og etablere retningsdrift ved Kastrup Station. Modellen indebærer, at der skal etableres en ny station med 2 nye perroner og nye passagervendte faciliteter. Det indebærer i praksis, at der skal bygges nye perroner, adgangsveje, overdækninger mv.

Løsningsmodellen giver mulighed for udnyttelse af byggeretten oven på den nye station til etablering af et P-hus og åbner dermed for finansieringsmuligheder udover statslige midler. S&B har derfor på baggrund af forundersøgelse fra december 2018 tilpasset projektet, så det overordnet nu omfatter følgende:

- Etablering af retningsdrift på eksisterende spor omkring Kastrup Lufthavn. Det vil sige spor 1 og 2 igennem den eksisterende station og godsspor 11 og 12 langs motorvejen mellem Terminal 3 og motorvejen,

- Etablering af en ny station på spor 11 og 12. Den nye station integreres med overliggende P-huse,

- Etablering af P-huse over spor 11 og 12 i forbindelse med den nye station inklusiv den nødvendige integration,

- Etablering af adgangsveje fra eksisterende infrastruktur, herunder Øresundsmotorvejen.

S&B ønsker at gennemføre en dialog med markedet om følgende:

- Etablering af ny station med mulighed for kommerciel brug af arealet over banegraven til p-hus,

- Leverandøren ejer byggeriet i driftsperioden og overdrages vederlagsfrit til S&B ved ophør. S&B betaler i driftsperioden på f.eks. 20-30 år leje for tilrådighedsstillelsen og vedligeholdelsen af stationen,

- Totaløkonomisk tilgang til byggeri og drift søges understøttet ved, at leverandøren også skal varetage vedligeholdelse,

- Udbud af den kommercielle partnerskabsaftale ved en konkurrencepræget dialog.

Emner for dialogmødet:

- Udbud,

- Tidsplan,

- Værdiansættelse.

Dialogen vil blive afholdt som individuelle møder af forventeligt 2 timers varighed. Dialogen vil foregå på dansk.

Udvælgelseskriterier:

Dialogmøderne vil af hensyn til ressourceforbruget blive gennemført med et begrænset antal deltagere. S&B forbeholder sig derfor retten til at begrænse antallet til 5. Såfremt et større antal henvender sig, vil udvælgelsen af dialogpartnere ske på grundlag af objektive og saglige kriterier, idet det tilstræbes, at gruppen af dialogpartnere sammensættes på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet set i forhold til:

— At virksomhederne har erfaring med større udviklingsprojekter og erfaring med finansiering af større projekter,

— At virksomhederne har erfaring med drift af ejendomme på længerevarende kontrakter,

— At virksomhederne har erfaring med større bygge- og anlægsprojekter.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Evt. spørgsmål vil blive offentliggjort i anonymiseret form på Sund og Bælts hjemmeside.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
18/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilmeldingen til dialogmødet bedes fremsendt til Boline Spenner Christiansen på BSC@sbf.dk og Charlotte Yun Linde på CYL@sbf.dk senest den 31.1.2020.

Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om kontaktperson, email og antal deltagere til den indledende markedsdialog.

For at S&B kan foretage en eventuel udvælgelse af 5 virksomheder skal tilmeldingen ledsages af følgende:

— Kort beskrivelse af virksomheden/konsortiet,

— Referenceliste med lignende projekter,

— Nøgletal om virksomheden/konsortiet (antal medarbejdere, regnskaber for de seneste 2 år).

S&B forventer at udsende beslutning om udvælgelse af deltagere til dialogmøderne den 4.2.2020. Beslutning vil indeholde nærmere oplysninger om tid og sted for afholdelse. S&B forventer at dialogmøderne vil blive afholdt den 7. og 10.2.2020.

Virksomheder, der ikke inviteres til dialogmøde er velkomne til - på baggrund af de emner, og spørgsmål, der er angivet i præsentationen - at sende deres skriftlige kommentarer til S&B. Alle skriftlige kommentarer vil blive gennemgået nøje. Frist for modtagelse af skriftlige kommentarer vil blive meddelt samtidig med afslag på anmodningen om deltagelse i dialogmøderne.

Yderligere oplysninger, herunder en præsentation med de emner, som dialogen hovedsageligt vil koncentrere sig om er tilgængelige på Sund & Bælts hjemmeside: https://sundogbaelt.dk/udbud/

Der henvises også til følgende rapport: Forundersøgelse af Ny Kastrup Lufthavn Station, som er tilgængelig her:

https://www.trm.dk/da/publikationer/2019/forundersoegelse-af-ny-kastrup-lufthavn-station

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer