Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Struer: Opførelse af plejehjem

2020/S 017-035516

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Struer Kommune
Postadresse: Østergade 11-15
By: Struer
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7600
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Kiilerich Hørning
E-mail: tkh@struer.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.struer.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Plejecenter på Gimsinghovedvej 6, Struer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45215213
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nyopførelse af plejecenter for ældre, omfattende 3 boenheder bestående af hver 16 to-værelseslejligheder, med tilhørende fælles arealer og servicefunktioner, samt centerbygning med fælles hovedindgang, administration,samlingslokaler, aktivitetsrum og servicefunktioner.

Videre etableres omgivende park- og stianlæg, samt ankomst -og parkeringsarealer.

I alt omfatter byggesagen ca. 4 850 m2 bruttoetageareal, inkl. partiel kælder under center bygning.

Bygge- og anlægsarbejder udbydes i offentligt udbud i fagentreprise, fordelt på følgende entrepriser:

E1 - Råhusentreprisen

E2 - Murerentreprisen

E3 - Tømrer- og snedkerentreprisen

E4 - Tagdækningsentreprisen

E5 - Gulventreprisen

E6 - Facadeentreprisen

E7 - VVS-entreprisen

E8 - Ventilationsentreprisen

E9 - El-entreprisen

E10 - Malerentreprisen

E11 - Landskabs- og belægningsentreprisen

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 67 821 649.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E1 - Råhusentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af råhus, omfattende:

— Jordarbejder,

— Kloajarbejder,

— Funderingsarbejder,

— Betonarbejder, in-situbeton og elementer,

— Stål -og smedearbejder.

Endvidere byggepladsarbejder, omfattende:

— Til- og afrigning af byggeplads, inkl. skurby, hegn, veje, mv,

— Velfærdsforanstaltninger,

— Vinterforanstaltninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E2 - Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Murerarbejder, omfattende:

— Murerarbejder,

— Flise-, klinke- og vådrumsarbejder,

— Fællesstillads.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E3 - Tømrer -og snedkerentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømrer -og snedkerarbejder, omfattende:

— Vægge og aptering,

— Træ/alu-vinduer og karnapper,

— Loftsarbejder,

— Fast inventar.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E4 - Tagdækningsentreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tagdækningsarbejder, omfattende:

— Trapezpladedæk,

— Træspærfag,

— Tagpapdækning og isolering,

— Zinktagdækning og aptering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E5 - Gulventreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gulvarbejder, omfattende:

— Undergulve,

— Gulvbelægninger (ekskl. klinker).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E6 - Facadeentreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Facadearbejder, omfattende:

— Glas/alu systemfacader,

— Glas/alu-partier i ovenlys,

— Døre og vinduer i glas/alufacader,

— Automatiske skydedøre i glas/alufacader,

— Solafskærmning og mørklægning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E7 - VVS-entreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VVS-arbejder, omfattende:

— VVS-installationer,

— VVS- og kloak på byggeplads.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E8 - Ventilationsentreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ventilationsarbejder, omfattende:

— Ventilationsinstallationer,

— CTS-anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E9 - El-entreprisen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

El-arbejder, omfattende:

— El-installationer,

— Svagstrømsinstallationer,

— El og belysning på byggeplads.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E10 - Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Malerarbejder, omfattende:

— Malerarbejder,

— Bygningsrengøring (ved aflevering).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

E11 Landsskabsentreprisen

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

Gimsinghovedvej 6, 7600 Struer

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Landskabsentreprisen omfatter følgende arbejder:

— Beplantningsarbejder,

— Befæstelsesarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 191-390574
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

E1 - Råhusentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Østermark Entreprenørforretning A/S
CVR-nummer: 24212173
Postadresse: Nybovej 34
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7500
Land: Danmark

Internetadresse: http://www.oestermark.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 432 900.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

E2 - Murerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/04/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Jens Jensen Murer & Entreprenørfirma A/S
CVR-nummer: 19 56 29 72
Postadresse: Niels Ebbesens Vej 11
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 168 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

E3 - Tømrer -og snedkerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/04/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Thomsen Tømrer- og snedkerfirma ApS
CVR-nummer: 27 04 75 72
Postadresse: Nr. bjertvej 9a
By: Vinderup
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7830
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 538 028.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

E4 - Tagdækningsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/04/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bjarne Thomsen Tømrer- og snedkerfirma ApS
CVR-nummer: 27 04 75 72
Postadresse: Nr. bjertvej 9a
By: Vinderup
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7830
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 119 364.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

E5 - Gulventreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/04/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: XPRT Gulvløsninger ApS
CVR-nummer: 29 78 38 88
Postadresse: Viborgvej 175
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 819 364.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

E6 - Facadeentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Outer A/S
CVR-nummer: 34 05 53 35
Postadresse: Rasmus Færchs Vej 17
By: Holstebro
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7500
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 936 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

E7 - VVS-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/04/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Børge Hansen A/S VVS
CVR-nummer: 11 75 75 88
Postadresse: Jens Hansens Vej 4
By: Højslev Nr. Søby
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7840
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 100 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

E8 - Ventilationsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Airteam A/S
CVR-nummer: 20 95 32 33
Postadresse: Gunnar Clausens Vej 34B
By: Viby J
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 979 769.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

E9 - El-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bravida Danmark A/S
CVR-nummer: 14 76 90 05
Postadresse: Sandvigvej 1
By: Herning
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 474 748.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

E10 - Malerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/05/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Malermester Ole Hansen A/S
CVR-nummer: 36 94 31 14
Postadresse: Industriarealet 57
By: Ulfborg
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 6990
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 253 700.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

E11 - Landskabsentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/02/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Thyholm Murer A_S
CVR-nummer: 78 86 86 19
Postadresse: Flovlevvej 6
By: Thyholm
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7790
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 199 300.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
By: Der findes ikke i Danmark et organ med ansvar for mæglingsprocedure
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager overudbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer