Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger

2020/S 019-043062

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Vinter
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af graveentreprise – viking link

Sagsnr.: 216848 - 18/01319
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45231000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet dækker en nedgravningsentreprise af ca. 76 km 525 kV HVDC landkabel i forbindelse med etableringen af viking link forbindelsen til England. Arbejdet indeholder nedgravning af kabel og udførelse af underboringer mellem Houstrup strand og højspændingsstationen i Revsing. Anlægsarbejdet forventes udført mellem foråret 2020 og foråret 2023.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Jylland, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Viking link – DK onshore installation består af ca. 76 km kabelrute, hovedsageligt henover landbrugsjord. Der forventes 2 kabeltræk om ugen. Entreprisen indeholder alle underboringer, undtagen en 950 m lang underboring ved klitterne på Houstrup strand, som er udbudt i separat entreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk løsning / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og nøglemedarbejdere / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: Kontraktvilkår / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Quality / Vægtning: 5
Kvalitetskriterium - Navn: HSE / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 45
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Påfyldning og lukning af underboring af 3. part.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 130-320362
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Anskaffelse af graveentreprise – viking link

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres og udbydes på ny under EU-Supply ID nummer: 218862 - 18/01319 - Genudbud Anskaffelse af graveentreprise - viking link.

Årsagen til annulleringen er, at ordregiver ønsker at fjerne de fastsatte minimumnskrav der er angivet i contract notice. Herudover ønsker ordregiver at definere et maksimalt antal referencer for lignende opgaver forud for prækvalificeringen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/01/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer