Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Offentlig jernbanetransport

2020/S 033-078557

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Letbane I/S
CVR-nummer: 34704724
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Høj Lindstrøm
E-mail: udbud@aarhusletbane.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.letbanen.dk

I.6)Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Præcisering af kontrakt om vedligeholdelse af Aarhus Letbanes infrastruktur

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60210000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Tilpasning og præcisering i overensstemmelse med kontraktens ordlyd.

Præciseringen af kontrakten forventes som udgangspunkt kun at ændre minimalt ved kontraktens værdi, idet der alene bliver tale om en præcisering af fakturerings metoden. Hensigten er dermed at skabe mere gennemsigtighed for Aarhus Letbane og entreprenøren i forbindelse med budgettering og planlægning af forestående arbejder.

Præciseringen af kontrakten betragtes som omfattet af FSD Art. 89(1)c, hvorefter kontrakter og rammeaftaler kan ændres uden en ny udbudsprocedure i overensstemmelse med FSD.

Det er vurderingen, at der foreligger vægtig argumentation til støtte for, at parterne kan tilpasse kontrakten som beskrevet i dette notat, idet der særligt lægges vægt på de saglige grunde for ikke-væsentlige ændringer af kontraktens grundlæggende elementer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45234120
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om vedligeholdelse af Aarhus Letbanes infrastruktur.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er vurderingen, at der foreligger vægtig argumentation til støtte for, at parterne kan tilpasse kontrakten som beskrevet i dette notat, idet der særligt lægges vægt på de saglige grunde for ikke-væsentlige ændringer af kontraktens grundlæggende elementer.

Da der ikke er tale om et tilkøb eller en indholdsmæssig ændring af kontrakten men alene en præcisering i henhold til kontraktens ændrings- og tilpasnings klausul, som vil bringe faktureringen i overensstemmelse med det i kontrakten aftalte, agter Aarhus Letbane at offentliggøre en profylaksebekendtgørelse i EU-Tidende. Hermed gøres markedet opmærksom på Aarhus Letbanes procedure, og der gives dermed adgang til at gøre indsigelse imod dette. Derudover offentliggøres profylaksen for at nedsætte de juridiske risici der kan være, hvis der opstår en situation, hvor der stilles spørgsmål til grundlaget for Aarhus Letbanes præcisering af kontrakten.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten af den 6. juli 2016 er indgået på baggrund af et EU-udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer