Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hedehusene: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 035-083520

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 019-041945)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Guldalderen 12
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Projektchef Per Seidelin
E-mail: pese@vd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vejdirektoratet.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

5086.R02 - SDU-SUND, IKT- og processtyring

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet har midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 byggeprojekter, herunder det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet til Syddansk Universitet (SDU-SUND) i Odense, der er under udførelse og forventes afleveret ultimo 2022. Vejdirektoratet varetager byggeledelse og fagtilsyn ved byggeriet af SDU-SUND og har brug for ressourcepersoner til denne opgave, herunder IKT- og processtyring.

De i afsnit 2 c) i udkast til aftale om rådgivning og bistand anførte krav til specifikke kompetencer for medarbejderkategori A og B er mindstekrav for deltagelse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/02/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 019-041945

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring inden for de seneste 3 år med lokationsbaseret planlægning på byggeri, hvoraf en af referencerne skal være fra et byggeri på over 100 000 000 DKK.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes maksimalt 3 referencer.

For 1-2 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer tilfredsstillende udførelse og resultat, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver, jf. udbudsloven, § 155, stk. 1, nr. 1.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed: Erfaring inden for de seneste 3 år med lokationsbaseret planlægning på mindst et byggeri på over 100 000 000 DKK.

Læses:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal fremsende referenceliste, der dokumenterer erfaring inden for de seneste 3 år med lokationsbaseret planlægning på byggeri, hvoraf en af referencerne skal være fra et byggeri på over 100 000 000 DKK.

Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

Der ønskes maksimalt 3 referencer.

Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk. 3.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimumskrav til egnethed: Erfaring inden for de seneste 3 år med lokationsbaseret planlægning på mindst et byggeri på over 100 000 000 DKK.

Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 25/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 03/03/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer