Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser

2020/S 038-090696

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 018-039529)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
By: København
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontaktperson: Sophie Sehat
E-mail: dd6x@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121917869.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedr. levering af mobilitetsanalyser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71241000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på 2 mobilitetsanalyser.

Københavns Kommune har et ønske om at være CO2-neutral i 2025. For at nå målsætningen om CO2-neutralitet har Borgerrepræsentationen besluttet at styrke indsatsen vedrørende CO2-udledning fra vejtrafikken gennem en analyse af en grøn omstilling af trafikken. Desuden har borgerrepræsentationen besluttet at undersøge, hvordan trafikken i Indre by og i brokvartererne kan reduceres. Københavns Kommune udbyder derfor en opgave bestående af 2 selvstændige analyser:

- Analyse 1: "En grøn omstilling af trafikken", og

- Analyse 2: "Reduktion af biltrafik og tung trafik i Indre by og brokvartererne".

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/02/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 018-039529

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 21/02/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer