Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Sikkerhedsrådgivning

2020/S 038-091047

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100 , Att: Marie Jepsen, København K 1401, Danmark. Telefon: +45 72554367. Mailadresse: Marie.Jepsen@krfo.dk

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 28.1.2020, 2020/S 019-043356)

Vedr:
CPV:79417000, 71300000, 71310000, 71318000

Sikkerhedsrådgivning

Ingeniørvirksomhed

Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen

Uafsluttet procedure
Kontrakten er ikke blevet tildelt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

Yderligere supplerende oplysninger

Kriminalforsorgen har besluttet at annullere udbuddet af sikringsteknisk rådgivning, idet nærmere analyse har vist at kontraktværdien er markant lavere end angivet i udbudsbekendtgørelsen.

Der vil blive igangsat en ny prækvalifikationsrunde hurtigst mulig. I den forbindelse vil der kun blive foretaget minimale ændringer i det eksisterende prækvalifikationsmateriale.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer