Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Vedligeholdelse af jernbanespor

2020/S 039-093434

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: annn@dsb.dk
Telefon: +45 24686382

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262172&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262172&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vedligehold af DSB infrastrukturs egne spor

Sagsnr.: ASI16070/16071HERIIB
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50225000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte opgaverne, der omhandler præventiv og korrektiv vedligeholdelse af og på DSB´s egen sporinfrastruktur.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. Alle aftaler er landsdækkende og omfatter samtlige DSB’s lokationer. Arbejdet kræver stor erfaring og kendskab til reglerne med arbejde på og ved spor. Leverandører og evt. underleverandører skal kunne kommunikere på dansk.

Delaftale A: Præventivt og korrektivt mekanisk vedligehold m. supplerende merarbejder og vedligehold af og opdatering af DSB’s equipmentdatabase. Opgaveløsning døgnet rundt.

Delaftale B: Præventivt og korrektivt elektromekanisk vedligehold m. supplerende merarbejder af korrektiv vedligehold. Opgaveløsning døgnet rundt.

Delaftale C: Præventivt og korrektivt vedligehold af spor og mekaniske sporkomponenter m. supplerende merarbejder. Opgaveløsning døgnet rundt.

Alle delaftalerne omfatter også udførelse af projekter, herunder også materialer og reservedele.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A: Præventiv og korrektiv mekanisk vedligehold

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45230000
45234000
45234100
45234115
50200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale A omfatter præventiv og korrektiv mekanisk vedligehold med supplerende merarbejder og vedligehold af DSB’s egen sporinfrastruktur og opdatering af DSB’s equipmentdatabase.

Sporområderne er beliggende ved DSB´s lokaldepoter og inkluderer værksteds, forsyning- og vaskefaciliteter samt overkørsel X8184 ved Otto Busses Vej.

I supplement til mekaniske præventive og korrektive vedligeholdelsesopgaver kan indgå relevante ekstraopgaver indenfor fagområdet.

Delaftale A omfatter følgende hovedydelser:

1) Vedligehold (præventivt og korrektivt) med f.eks. udveksling af sveller, svejse- og slibeopgaver. Merarbejder er f.eks. mekaniske genopretningsopgaver i egne spor eller i spor som forvaltes af Banedanmark, forbyggende sporjusteringsarbejder, mindre forefaldende entreprenørarbejder eller genopretningsopgaver på DSB's spor eller køreledningsinfrastruktur;

2) Vedligeholdelse af DSB's infrastrukturdatabase (stamdata);

3) Udarbejdelse af rapporter med faste intervaller og møder med DSB, hvor rapporter præsenteres og diskuteres;

4) Anvendelse af DSB's fagdokumenter - se bilag i udbudsmaterialet;

5) Opgave løsning kan foregå på alle tider af døgnet;

6) Opgaveløsning forudsætter solid faglig erfaring, dokumenteret godkendelse af faguddannelse og certificeringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 102 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der kan forlænges på uændrede vilkår i 2 perioder á 1 år. Dette tilvejebringer en samlet aftaleperiode på 6 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til, at afgive tilbud sker på baggrund af følgende kriterier:

1) Referencer;

2) Soliditetsgrad;

3) Fordeling mellem ledere og medarbejdere.

Referencer:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, som delaftale A omfatter, jvf. punkt II.1.4 og II.2.4.

Relevansvurderingen sker på baggrund af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelle og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder også bredden af de leverede ydelser og den geografiske spredning af de leverede ydelser. Vurdering sker efter en helhedsvurdering.

Soliditetsgrad:

Ansøgeres afgivne information om den opnåede soliditetsgrad. Vurdering af ansøgning sker efter en vurdering af ansøgers oplyste soliditetsgrad og udviklingen i soliditetsgraden i de seneste 3 disponible regnskabsår. Vurdering sker efter en helhedsvurdering.

Fordeling mellem ledere og medarbejdere:

Ansøgers afgivne information om fordeling og ledere tilknyttet det specifikke konkurrenceudsatte område, her delaftale A.

Begrænsning af ansøgere der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en relevansvurdering af hvilke ansøgere, der kan dokumentere en fordeling af ledere og medarbejdere, som vurderes at være passende.

Ansøger opfordres til, at vedlægge et organisationsdiagram foruden den angivne besvarelse i ESPD.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres særligt opmærksom på, at DSB kan vælge at tildele på ethvert tidspunkt efter initial tilbudsmodtagelse, og at der dermed ikke gives garanti for gennemførelse af forhandlinger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale B: Præventiv og korrektiv elektromekanisk vedligehold

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50200000
45230000
45234100
45234000
45234115
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale B omfatter præventiv og korrektiv elektromekanisk vedligehold med supplerende merarbejder og vedligehold af DSB’s egen sporinfrastruktur.

Sporområderne er beliggende ved DSB´s lokal depoter og inkluderer værksteds, forsyning- og vaskefaciliteter samt overkørsel X8184 ved Otto Busses Vej.

I supplement til elektromekaniske præventive og korrektive vedligeholdelsesopgaver kan indgå relevante ekstra opgaver indenfor fagområdet.

Delaftale B omfatter følgende hovedydelser:

1) Vedligehold (præventivt og korrektivt). Merarbejder - f.eks. elektromekaniske genopretningsopgaver, mindre forefaldende entreprenørarbejder eller genopretningsopgaver på eksisterende DSB ejede private spor- og køreledningsinfrastruktur, udskiftning af sporskiftevarme, re-investering af delelementer på DSB´s køreledningssystem samt sikringsanlæg;

2) Udarbejdelse af rapporter med faste intervaller og møder med DSB, hvor rapporter præsenteres og diskuteres. Rapporter omfatter også visuelt rutineeftersyn hvert år;

3) Anvendelse af DSB's fagdokumenter - se bilag i udbudsmaterialet;

4) Opgaveløsning kan foregå på alle tider af døgnet;

5) Opgaveløsning forudsætter solid faglig erfaring, dokumenteret godkendelse af faguddannelse og certificeringer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 96 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der kan forlænges på uændrede vilkår i 2 perioder á 1 år. Dette tilvejebringer en samlet aftaleperiode på 6 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til, at afgive tilbud sker på baggrund af følgende kriterier:

1) Referencer;

2) Soliditetsgrad;

3) Fordeling mellem ledere og medarbejdere.

Referencer:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, som delaftale B omfatter, jvf. punkt II.1.4 og II.2.4.

Relevansvurderingen sker på baggrund af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelle og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder også bredden af de leverede ydelser og den geografiske spredning af de leverede ydelser. Vurdering sker efter en helhedsvurdering.

Soliditetsgrad:

Ansøgeres afgivne information om den opnåede soliditetsgrad. Vurdering af ansøgning sker efter en vurdering af ansøgers oplyste soliditetsgrad og udviklingen i soliditetsgraden i de seneste 3 disponible regnskabsår. Vurdering sker efter en helhedsvurdering.

Fordeling mellem ledere og medarbejdere:

Ansøgers afgivne information om fordeling og ledere tilknyttet det specifikke konkurrenceudsatte område, her delaftale B.

Begrænsning af ansøgere der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en relevansvurdering af hvilke ansøgere, der kan dokumentere en fordeling af ledere og medarbejdere, som vurderes at være passende.

Ansøger opfordres til, at vedlægge et organisationsdiagram foruden den angivne besvarelse i ESPD.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres særligt opmærksom på, at DSB kan tildele på ethvert tidspunkt efter modtagelse af initial tilbudsmodtagelse og der dermed ikke gives garanti for gennemførelse af forhandlinger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale C: Præventivt og korrektivt vedligehold på spor og mekaniske sporkomponenter på DSB´s privatejede sporinfrastruktur

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45230000
45234000
45234100
45234115
50200000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale C omfatter præventivt og korrektivt servicevedligehold på DSB´s sporinfrastruktur. Vedligehold omhandler spor og mekaniske sporkomponenter på DSB´s privatejede sporinfrastruktur.

Sporområderne er beliggende ved DSB´s lokal depoter og inkluderer værksteds, forsyning- og vaskefaciliteter samt overkørsel X8184 ved Otto Busses Vej.

I supplement til præventive og korrektive vedligeholdelsesopgaver kan indgå relevante ekstraopgaver indenfor fagområdet herunder frekvente SR 1 og SR2 ledere på BaneDanmark og DSB's sporområder.

Delaftale C omfatter følgende hovedydelser:

1) Vedligehold af spor og mekaniske sporkomponenter på DSB´s privatejede sporinfrastruktur såsom opsmøring af sporskifter, sikkerhedseftersyn, forstopgaver, opmålingsopgaver, skiltning og udkørende tilsynsopgaver;

2) Sikre vedligeholdelse og kvalitetskontrol af komponentdatabase DSB mobil GIS sporinfrastrukturdatabase (GIS) og sikre relevant informationsdeling til tilbudsgiveren på delaftale A;

3) Udarbejdelse af rapporter med faste intervaller og møder med DSB, hvor rapporter præsenteres og diskuteres;

4) Anvendelse af DSB's fagdokumenter - se bilag i udbudsmaterialet;

5) Opgaveløsning forudsætter solid faglig erfaring;

6) Opgaveløsning kan finde sted på alle tider af døgnet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der kan forlænges på uændrede vilkår i 2 perioder á 1 år. Dette tilvejebringer en samlet aftaleperiode på 6 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til, at afgive tilbud sker på baggrund af følgende kriterier:

1) Referencer;

2) Soliditetsgrad;

3) Fordeling mellem ledere og medarbejdere.

Referencer:

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer, som delaftale C omfatter, jvf. punkt II.1.4 og II.2.4.

Relevansvurderingen sker på baggrund af i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelle og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser, herunder også bredden af de leverede ydelser og den geografiske spredning af de leverede ydelser. Vurdering sker efter en helhedsvurdering.

Soliditetsgrad:

Ansøgeres afgivne information om den opnåede soliditetsgrad. Vurdering af ansøgning sker efter en vurdering af ansøgers oplyste soliditetsgrad og udviklingen i soliditetsgraden i de seneste 3 disponible regnskabsår. Vurdering sker efter en helhedsvurdering.

Fordeling mellem ledere og medarbejdere:

Ansøgers afgivne information om fordeling og ledere tilknyttet det specifikke konkurrenceudsatte område, her delaftale C.

Begrænsning af ansøgere der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en relevansvurdering af hvilke ansøgere, der kan dokumentere en fordeling af ledere og medarbejdere, som vurderes at være passende.

Ansøger opfordres til, at vedlægge et organisationsdiagram foruden den angivne besvarelse i ESPD.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der gøres særligt opmærksom på, at DSB kan tildele på ethvert tidspunkt efter initial tilbudsmodtagelse. Der gives dermed ikke garanti for gennemførelse af forhandlinger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

- Ansøgers samlede omsætning pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers specifikke omsætning for det konkurrenceudsatte delaftaleområde (delaftale A, delaftale B eller delaftale C) pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgers soliditetsgrad pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Baserer ansøger sig på andre enheders finansielle og økonomiske formåen, skal ansøger og de pågældender enheder hæfte solidarisk for kontraktens gennemførelse.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt, at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Revisorpåtegnet erklæring eller årsregnskab per år i de seneste 3 disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene foreligger.

Ved en sammenslutning af virksomheder, f.eks. et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen for de seneste 3 disponible regnskabsår. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for de seneste 3 disponible regnskabsår for disse enheder.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere skal på delaftale A kunne dokumentere en årlig omsætning indenfor det konkurrenceudsatte område på 34 000 000 DKK per år i de seneste 3 disponible regnskabsår foruden en soliditetsgrad på min. 15% pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgere skal på delaftale B kunne dokumentere en årlig omsætning indenfor det konkurrenceudsatte område på 32 000 000 DKK per år i de seneste 3 disponible regnskabsår foruden en soliditetsgrad på min. 15% pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøgere skal på delaftale C kunne dokumentere en årlig omsætning indenfor det konkurrenceudsatte område på 6 000 000 DKK per år i de seneste 3 disponible regnskabsår foruden en soliditetsgrad på min. 15% pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

- En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige leverancer, jvf. punkt II.1.4 og II.2.4, som ansøger har udført i de seneste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet for tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de meste relevante referencer, jf. punkt II.2.9, og ved vurderingen af, om mindstekravene til teknisk og faglig mindste kapacitet er opfyldt jvf. nedenfor.

Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4 og II.2.4 anførte ydelser, de geografiske område som leverancen vedrørte samt ansøgers rolle i(r) i udførelsen af referencen.

Envidere bør leverancen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb i DKK excl. moms), dato for leverancen og navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning.

Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3 og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på, at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgere til delaftale A skal afgive mindst 2 referencer. Referencerne skal være udført for en offentlig virksomhed eller en virksomhed som i det væsentligste drives for offentlige midler.

Ansøgere til delaftale B skal afgive mindst 2 referencer. Referencerne skal være udført for en offentlig virksomhed eller en virksomhed som i det væsentligste drives for offentlige midler.

Ansøgere til delaftale C skal afgive mindst 2 referencer. Referencerne skal være udført for en offentlig virksomhed eller en virksomhed som i det væsentligste drives for offentlige midler.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der stilles krav om en gyldigt og dækkende erhversansvarsforsikring dækkende 25 000 000 DKK per skadesår.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt delaftaler tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal deltagerne i sammenslutningen påtages sit solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Ansøgere til delaftale A og delaftale B skal kunne på ansøgningstidspunktet kunne dokumentere opnåelse af faglig godkendt uddannelse f. eks. som sportekniker, faglært håndværker, svejser, banemester/banetekniker, SR1 og SR2 arbejdsledere indenfor fagområderne sporteknik, aluminotermisk svejsning, formsvejsning, pålægssvejsning af hhv. skinnestål og manganstål. Ansøgere til skal ligeledes kunne dokumentere kompetencer, der tilsikrer, at der kan tilbydes SR1 og SR2 arbejdsledere.

Ansøgere til delaftale C skal kunne dokumentere kompetencer, der tilsikrer, at der kan tilbydes SR1 og SR2 arbejdsledere.

Personale, der varetager opgaveudførsel på DSB´s infrastruktur, skal som minimum være uddannet sporteknikere (sporteknik 1+2) eller på anden vis kan dokumentere sikringsteknisk uddannelse.

III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I nærværende opgave stilles der krav om overholdelse af:

- FN Global Compact krav om samfundsansvar,

- ILO konventioner,

- Social-, lærlinge- og arbejdsmarkedsklausul.

Kravene omfatter alle delaftaler.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/03/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2026

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål stillet efter udløb af spørgefrist, vil kun blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren skal ligeledes indlevere en støtteerklæring, hvori den eller de enheder, som ansøgeren baserer sig på erklærer at være juridisk forpligtet til at stille den økonomiske og finansielle formåen og/eller den tekniske og faglige formåen til rådighed for kontraktens gennemførelse. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af udbudslovens § § 135, 136 og 137 nævnte obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11.

Ved ændringer af tilbudsgivers sammensætning finder reglerne i udbudslovens § 147 i det hele anvendelse.

I relation til punkt II.2.9, bemærkes at hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. De nærmere betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet.

I relation til punkt II.1.5 og II.2.6 bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede maksimale kontraktsum for kontraktens fulde løbetid (6 år).

Skønnet er baseret på det historiske forbrug af ydelser over de sidste 3 år. DSB gør særligt opmærksom på, at der på grund af ydelsens natur kan forventes betydelig variation i aftalens omfang og deraf følgende værdi.

Ordregiver kan anmode ansøgere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen/tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

Ansøgere skal være opmærksom på, at alle krav og kriterier, der ikke vedrører udbuddets grundlæggende elementer eller mindstekrav, kan være genstand for forhandling, og dermed blive ændret i løbet af udbudsprocessen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: ekisterer ikke
By: ukendt
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer