Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 040-094060

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nørresundby Boligselskab, afd. 78
Postadresse: Vesterbro 102
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Emborg
E-mail: lhe@nrsbbolig.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nrsb-boligselskab.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tidligt udbud i totalentreprise af 69 almene familieboliger, ca. 6 000 kcm på byggefelt C7, Stigsborg Brygge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet består af nyopførelse af 69 almene familieboliger. Projektet udbydes som funktionsudbud i totalentreprise.

For nærmere beskrivelse af udbuddet henvises til udbudsmaterialet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 64 850 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der etableres i alt 69 almene familie- og seniorboliger ved Digmannsvej og opgaven omfatter jordforberedende arbejder, færdigprojektering og opførelse heraf. Projektets entreprisebudget er på ca. 62 000 000 DKK. Boligerne bliver en del af det nye Stigsborg Havnefront område. Projektet omfatter et samlet brutto etageareal til beboelse på ca. 6 080 m2. Den overordnede disponering af byggeriet er udformet som en karrébebyggelse med varierende etageantal og forskudte facadelinjer langs hele byggefeltets afgrænsning.

Den sydlige karré rummer udelukkende familieboliger, mens den nordlige del er en kombination af familieboliger i 2 etager/lodret lejlighedskel og seniorboliger. Det er bygherrens ambition, at opføre en stor variation i boligtyper med henblik på at opnå en mangfoldig beboersammensætning. Familieboligerne er på 2, 3 og 4 værelser og ca. 80, 94 og 109 m2 brutto i 5 primære variationer. Der er i alt 37 familieboliger, 3 410 m2 brutto. Seniorboligerne er 2 og 3 værelser gennemlyste lejligheder fra ca. 62 til 94 m2 brutto i 3 primære variationer.

Der er i alt 32 seniorboliger, 2 670 m2 brutto. Bebyggelsens arkitektoniske ambition er at ramme en karakter med høj variation, en menneskelig tilpasset skala, sammenhæng med omgivelser, samt at den fremstår solidt, materialemæssigt enkelt og dog nuanceret.

Variation i antal etager, forskydninger i facadelinjen og sternhøjden, teglstensnuancen, facademateriale og ikke mindst altaner mod gaden sikrer en bebyggelse med et mangfoldigt udtryk.

Kantzoner langs bygningerne mod omgivelserne har skiftende karakter af hævede private terrasser, terrasse i niveau og plantebede, og skaber en varieret overgang mellem fortov og bolig.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 040-089240
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: HP Byg A/S
CVR-nummer: 13674671
Postadresse: Ollerupvej 8
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 64 850 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • BG Byggros

  BG Byggros

  Fugttekniske løsninger
 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Scandi Supply

  Scandi Supply

  Brandsikring A - Z
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation