Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hjørring: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 041-095968

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark
E-mail: fes-pso03@mil.dk
Telefon: +45 41322260

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Enemark
E-mail: fes-pso03@mil.dk
Telefon: +45 41322260

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ejendomsstyrelsen.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af hovedentreprise vedr. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) fase 2 og 3 på 535. Skive Kaserne

Sagsnr.: 2020/002007
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det forestående udbud er en del af det samlede projekt benævnt "Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter fase 2 og 3", der omfatter nybyggeri på en række af Hærens etablissementer fordelt i hele landet.

Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) er et langsigtet faseopdelt projekt, der består af en række delprojekter, som skal være med til at sikre et kvalitetsløft af Hærens faciliteter i form af bade-, omklædnings- og materielfaciliteter samt forbedrede garageforhold for Hærens vitale, sensitive og teknisk tunge køretøjer ved opførelse af en række nye standardgarager, værkstedsfaciliteter og mandskabsfaciliteter.

I MHMM fase 2 og 3 udbydes bygge- og anlægsarbejder i hovedentreprise på 8 etablissementer i 8 separate EU-udbud. Nærværende udbud af bygge- og anlægsarbejder på Skive Kaserne forventes offentliggjort den 4.3.2020. Næstkommende udbud af bygge- og anlægsarbejder på Holstebro Kaserne forventes offentliggjort medio marts 2020.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Skive Kaserne

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelsen af Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter (MHMM) - fase 2 og 3 på Skive Kaserne og omfatter følgende:

— Etablering af en bygning med konstruktionsfaciliteter til Forsvarets Konstruktionsenhed (bygning 135). Bygningen indeholder undervisnings- og værkstedsfaciliteter, som indrettes i en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 3 etager med kontorarbejdspladser, mødelokale, undervisningsrum, omklædningsfaciliteter, baderum, toiletter, depot og rengøringsrum samt teknikrum. I alt ca. 2 100 m2,

— 2 standardgarager (bygning 136 og 137). Bygningen indeholder en standardgarage i én etage. I tilknytning hertil etableres 2 etager med kontorarbejdspladser, mødelokale, depot- og rengøringsrum, toiletter samt teknikrum. I alt ca. 2 000 m2 pr. bygning,

— Endvidere etableres nye parkeringsarealer (anlæg 138 og 139) omfattende ca. 1 700 m2 + 8 500 m2, nyt tankanlæg (anlæg 68A) samt en ny fjernvarmeledning gennem kasernens garageområde.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens økonomiske værdi er estimeret til 90-100 000 000 DKK.

Der gøres opmærksom på, at der med nærværende forhåndsmeddelelse alene er tale om et kort oprids af udbuddet. Det i forhåndsmeddelelsen anførte afspejler alene Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses foreløbige skøn over opgaven. Forhåndsmeddelelsen indeholder ligeledes oplysning om 2 på hinanden nært følgende EU-udbud.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/03/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/02/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer