Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Valby: Markedsanalyse

2020/S 061-146274

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 036-085191)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
CVR-nummer: 10294819
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Minna Bregendahl
E-mail: mibr@kfst.dk
Telefon: +45 41715214

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kfst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/348227

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt vedrørende teknologikatalog for spildevandssektoren

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at kortlægge de teknologier, som findes på spildevandsmarkedet i et teknologikatalog. Teknologikataloget skal afdække tilgængelig teknologi for spildevandsselskaber med tilknyttede investerings-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt en samlet gennemsnitlig årlig pris. Teknologikataloget skal med andre ord kortlægge, hvilke teknologier danske spildevandselskaber har mulighed for at anvende, samt hvad de forskellige teknologier koster at implementere og drive.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 036-085191

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Tilbudsfrist
I stedet for:
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Åbning af tilbud
I stedet for:
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 27/04/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ordregiver har valgt at udskyde tilbudsfristen, jf. udbudslovens § 93, stk. 4, til den 27. april 2020, kl. 12.00.

Udskydelsen sker for at sikre den bedst mulige konkurrence i forbindelse med den udbudte opgave og for at imødekomme kapacitetsmæssige eller øvrige udfordringer hos potentielle tilbudsgivere, som følge af corona-udbruddet/covid-19. Udskydelsen har desuden taget højde for påske/helligdage, hvorfor udskydelsen af tilbudsfristen er sat til 4 uger.

Som følge af udskydelse af tilbudsfristen er de resterende frister/leveringstidspunkter i forbindelse med udbuddet ligeledes udskudt. Den nye tidsplan ses her, og ændringer, der er foretaget i udbudsmaterialet er markeret med ændringsmarkeringer/track-changes (nyt bilag B (udbudsbetingelser) og bilag F (opgavebeskrivelse) er uploaded i udbudssystemet).

Tidsplan:

Tirsdag den 18. februar 2020 Afsendelse af udbudsbekendtgørelse

Tirsdag den 24. marts 2020 Afsendelse af bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Torsdag den 16. april 2020, kl. 12.00 Frist for at stille spørgsmål

Mandag den 20. april 2020, kl. 12.00 Frist for besvarelse af spørgsmål

Mandag den 27. april 2020, kl. 12.00 Tilbudsfrist

Uge 18-20 Indhentelse af endelig dokumentation for oplysninger afgivet i ESPD

Uge 20 Underretning om tildeling

Uge 22 Udløb af standstill-perioden

Uge 22-23 Kontraktindgåelse.

Der er lavet følgende ændringer i udbudsmaterialet, som følge af udskydelse af tilbudsfristen: Udbudsbekendtgørelsen, se denne ændringsmeddelelse. Bilag B, udbudsbetingelsernes afsnit 3.1 – opdateret tidsplan, se ovenstående, og afsnit 6.1 – fristen for endelig afrapportering under delkriteriet om ”Plan” er ændret fra 15. november 2020 til 15. december 2020. Bilag F, ordregivers opgavebeskrivelse – fristen for endelig afrapportering er ændret fra 15. november 2020 kl 23.59 til 15. december 2020 kl. 23.59 og fristen for fremsendelse af første udkast er ændret fra 15. oktober 2020 til 16. november 2020.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer