Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Smedearbejder

2020/S 061-146606

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Klitsø
E-mail: likl@hofor.dk
Telefon: +45 27954396

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, vand, spildevand, fjernkøling, vind og bygas

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale på smedearbejde

Sagsnr.: 24.02-01255
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omhandler leverandørens udførsel af forfaldende opgaver relateret til smedearbejde på hele Amagerværket. Leverandøren kan forvente at skulle udføre en række forskellige opgaver bl.a. gallerier der skal udvides, ændres eller tilrettes, smedearbejde i miljø- og spildevandsanlæg, forfaldende opgaver i plast og stål m.m. Leverandøren vil for delaftale 1 og 3 kunne blive bedt om at skulle udføre opgaver på trykbærende anlæg. Det samlede udbud er opdelt i 3 delaftaler som følger:

1) Delaftale 1 – smedearbejde i plastik

2) Delaftale 2 – smedearbejde i stål

3) Delaftale 3 – smedearbejde i glasfiber.

Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som tilbudsgiverne er prækvalificeret til.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale på smedearbejde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler leverandørens udførsel af forfaldende opgaver relateret til smedearbejde på hele Amagerværket. Leverandøren kan forvente at skulle udføre en række forskellige opgaver bl.a. gallerier der skal udvides, ændres eller tilrettes, smedearbejde i miljø- og spildevandsanlæg, forfaldende opgaver i plast og stål m.m. Leverandøren vil for delaftale 1 og 3 kunne blive bedt om at skulle udføre opgaver på trykbærende anlæg.

Det samlede udbud er opdelt i 3 delaftaler som følger:

1) Delaftale 1 – smedearbejde i plastik

2) Delaftale 2 – smedearbejde i stål

3) Delaftale 3 – smedearbejde i glasfiber.

Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som tilbudsgiverne er prækvalificeret til.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og service / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: kvalitetssikring og organisation / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: plastik

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler leverandørens udførsel af forfaldende opgaver relateret til smedearbejde på hele Amagerværket. Leverandøren kan forvente at skulle udføre en række forskellige opgaver bl.a. gallerier der skal udvides, ændres eller tilrettes, smedearbejde i miljø- og spildevandsanlæg, forfaldende opgaver i plast og stål m.m. Leverandøren vil for delaftale 1 og 3 kunne blive bedt om at skulle udføre opgaver på trykbærende anlæg.

Det samlede udbud er opdelt i 3 delaftaler som følger:

1) Delaftale 1 – smedearbejde i plastik

2) Delaftale 2 – smedearbejde i stål

3) Delaftale 3 – smedearbejde i glasfiber.

Tilbudsgiverne kan afgive tilbud på den eller de delaftaler, som tilbudsgiverne er prækvalificeret til.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og servcice / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og organisation / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2: Stål

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler leverandørens udførsel af forfaldende opgaver relateret til smedearbejde på hele Amagerværket. Leverandøren kan forvente at skulle udføre en række forskellige opgaver bl.a. gallerier der skal udvides, ændres eller tilrettes, smedearbejde i miljø- og spildevandsanlæg, forfaldende opgaver i plast og stål m.m. Leverandøren vil for delaftale 1 og 3 kunne blive bedt om at skulle udføre opgaver på trykbærende anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og service / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og organisation / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3: glasfiber

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omhandler leverandørens udførsel af forfaldende opgaver relateret til smedearbejde på hele Amagerværket. Leverandøren kan forvente at skulle udføre en række forskellige opgaver bl.a. gallerier der skal udvides, ændres eller tilrettes, smedearbejde i miljø- og spildevandsanlæg, forfaldende opgaver i plast og stål m.m. Leverandøren vil for delaftale 1 og 3 kunne blive bedt om at skulle udføre opgaver på trykbærende anlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Drift og service / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring og organisation / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 3 gange, idet forlængelse sker med 12 måneder ad gangen regnet fra det gældende ophørstidspunkt. HOFOR meddeler senest 3 måneder før rammeaftalens ophør, om rammeaftalen ønskes forlænget.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 247-610921
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale på smedearbejde

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 1: plastik

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delaftale 2: Stål

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VODA A/S
CVR-nummer: 39134268
Postadresse: Fuglesangsalle 16
By: Vejen
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 17 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 3: glasfiber

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

HOFOR kan frit vælge hvorvidt HOFOR vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med de oplyste tildelingskriterier i pkt. 5 i udbudsbetingelserne, eller om HOFOR vil invitere tilbudsgivere til at forhandle jf. udbudsbetingelserne.

Tilbudsgivere kan således ikke være sikre på, at blive indbudt til forhandling.

Hvis HOFOR benytter sig af sin ret til at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, vil HOFOR sikre, at tilbuddet overholder kravene fastsat i disse udbudsbetingelser og udbudsmaterialet i øvrigt. Da HOFOR har mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud, skal tilbudsgiver sørge for, at tilbuddet opfylder samtlige krav i udbudsmaterialet i det første tilbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer