Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 062-147093

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Psykiatri og Social
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Poulsen Sørensen
E-mail: soesoere@rm.dk
Telefon: +45 20681767

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regionspsykiatrien Randers, nyt ambulatorium

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af den eksisterende ejendom beliggende Østervangsvej 28, Randers. Bygningen skal efter ombygningen rumme et nyt psykiatrisk ambulatorium i Randers. Region Midtjylland opfordrer til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitekt- og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet.

Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 16 800 000 DKK ekskl. moms, og omfatter håndværkerudgifter herunder byggepladsudgifter, bygherre-leverancer og 12,5 % til uforudsete udgifter. Miljøsanering og nedrivning er ikke en del heraf.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 725 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se II.1.4, samt udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 35
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen velægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 194-470445
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Regionspsykiatrien Randers, nyt ambulatorium

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skala Arkitekter A/S
By: Horsens
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 725 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder ved anvendelse af spørgsmål/svar-funktionen. Spørgsmål stillet indenfor fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 11 dage før udløbet af frist for anmodning om prækvalifikation vil, såfremt det er muligt, blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation vil ikke blive besvaret. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet udbudsbetingelser.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via iBinder. Vejledning findes på: www.bedreudbud.dk Det bemærkes, at referencer bedes afleveret særskilt, idet disse samtidig udgør endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Vario Vingefals tagsten
 • Ejot Danmark

  Ejot Danmark

  Professionelle befæstigelse og fastgørelsesprodukter
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Håndtering af regnvand
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • James Hardie

  James Hardie

  Alt inde for facebeklædning
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag