Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Glostrup: Smedearbejder

2020/S 062-148373

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Piening
E-mail: ap@nplaw.dk
Telefon: +45 51838024

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266463&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266463&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyningsvirksomhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om indkøb af tekniske smedeydelser

Sagsnr.: 20-016
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Der udbydes en rammeaftale om indkøb af tekniske smedeydelser til Vestforbrændingen. Rammeaftalen dækker Vestforbrændingens behov for indkøb af tekniske smedeydelser til genbrugsstation og anlæg i henholdsvis Glostrup og Frederikssund, hvoraf det primære behov for tekniske smedeydelser vil være i Vestforbrændingens etablissementer i Glostrup.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Absorbtionsvarmepumper

Delkontraktnr.: Position 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af absorbtionsvarmepumper og komponenter på disse

— Tilstandsvurdering

— Optimering af drift.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Glasfiberarbejder

Delkontraktnr.: Position 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af glasfiber

— Tilstandsvurdering.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hydrauliksystemer

Delkontraktnr.: Position 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af hydrauliksystemer og komponenter på disse

— Tilstandsvurdering.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— Ved tilkald til havarier

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kompensatorer

Delkontraktnr.: Position 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af kompensatorer

— Tilstandsvurdering

— Fremstilling af kompensatorer og montering af disse.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— Ved tilkald til havarier

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Plastrørsystemer

Delkontraktnr.: Position 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af plastrørsystemer

— Tilstandsvurdering

— Fremstilling af rør og montering af disse.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Turbiner og Pumper

Delkontraktnr.: Position 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af pumper

— Opretning af pumper

— Udføre arbejde på turbiner under ledelse af specialist

— Udføre reparationsarbejde på turbine ventiler.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— Ved tilkald til havarier

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ventiler og drev

Delkontraktnr.: Position 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Glostrup og Frederikssund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal have kapacitet og ressourcer til at kunne udføre og imødekomme nedenstående krav:

— Reparation og renovering af ventiler og drev.

Leverandøren skal have tilstrækkelige ressourcer til at kunne præstere ydelser i følgende situationer:

— Ved normale driftsforhold

— Ved tilkald til havarier

— I forbindelse med planlagte anlægsudtag (revisioner).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer (CV på kandidater) / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 400 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Maksimalt 8 prækvalificerede pr. position. Såfremt antallet af ansøgere, der lever op til betingelserne for at deltage, overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere gennemføres en udvælgelse ud fra referencernes relevans i forhold til fagområdet for den pågældende position.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder 2 (to) gange 12 (tolv) måneders forlængelse. Rammeaftalens varighed er maksimalt 48 måneder fra det tidspunkt aftalen underskrives inkl. 2 optioner på forlængelse af rammeaftalens varighed.

Der er mulighed for forøgelse af rammeaftalens værdi med op til 20 % jf. rammeaftalens pkt. 11.2.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke opdelt i delaftaler, men er opdelt på 7 positioner hvor der kan vælges om ansøger ønsker at anmode om optagelse på en, flere eller alle positioner. Dog vælges delaftaler i udbudsbekendtgørelsen, da der ellers ikke er mulighed for at beskrive de enkelte positioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøgeren skal oplyse minimum 5 relevante referencer for lignende opgaver, som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år. Ved »lignende« opgaver forstås opgaveløsning svarende til de typer af opgaver, der skal løses for Vestforbrænding inden for det relevante fagområde, som den pågældende position omhandler.

Dvs. at der skal afleveres 5 referencer pr. position ansøger ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

En reference kan godt bruges flere gange, hvis den indeholder opgaveløsning der omhandler det faglige indhold i mere end en position.

Referencerne skal indeholde følgende oplysning og struktur:

1) Beskrivelse af opgaven

2) Opgavens varighed (start og slut)

3) Ansøgers rolle i opgaveløsningen

4) Beskrivelse af hvordan opgaven blev løst

5) Kontraktens værdi

6) Kontaktoplysninger på kunden (kundens navn, kontaktperson og mail eller telefonnummer på kontaktpersonen).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ingen krav.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencernes relevans.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal oplyse minimum 5 relevante referencer for lignende opgaver, som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år. Ved »lignende« opgaver forstås opgaveløsning svarende til de typer af opgaver, der skal løses for Vestforbrænding inden for det relevante fagområde, som den pågældende position omhandler.

Dvs. at der skal afleveres 5 referencer pr. position ansøger ønsker at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på.

En reference kan godt bruges flere gange, hvis den indeholder opgaveløsning der omhandler det faglige indhold i mere end en position.

Referencerne skal indeholde følgende oplysning og struktur:

1) Beskrivelse af opgaven

2) Opgavens varighed (start og slut)

3) Ansøgers rolle i opgaveløsningen

4) Beskrivelse af hvordan opgaven blev løst

5) Kontraktens værdi

6) Kontaktoplysninger på kunden (kundens navn, kontaktperson og mail eller telefonnummer på kontaktpersonen).

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der er tale om levering af tekniske smedeydelser på ad hoc basis.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 28
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/05/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer