Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2020/S 066-157622

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 64952811
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: KAB - Camilla Schubert-Zamorski
E-mail: camsc@kab-bolig.dk
Telefon: +45 40459306

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almen boligorganisation
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

KAB ønsker på vegne af de i bilag 0 til rammeaftalen anførte boligorganisationer og disses boligafdelinger at indgå parallelle rammeaftaler om totalrådgivning i forbindelse med mindre renoveringsprojekter med 6 rådgivere. Projekterne kan forekomme i både almene boliger såvel som i byggeri og anlæg i øvrigt, som kan administreres af et alment forretningsførerselskab. De 6 parallelle rammeaftaler er ikke eksklusive, dvs. at den enkelte boligorganisation/boligafdeling har mulighed for - uden anvendelse af nærværende parallelle rammeaftaler - at indgå aftaler om totalrådgivning på baggrund af traditionelle udbud af konkrete projekter. KAB vil, på vegne af de anførte boligorganisationer, i løbet af den kommende tid udbyde yderligere 2 parallelle rammeaftaler om byggeledelse og bygherrerådgivning. Nærværende rammeaftale vedrører således kun parallelle rammeaftaler om mindre renoveringsprojekter. Der er intet til hinder for, at samme rådgiverfirma deltager i de 2 resterende udbud.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71210000
71310000
71311000
71318000
71520000
71530000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

København V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakten omfatter et fælles udbud. Der henvises til bilag 0 til rammeaftalen.

Ydelserne omfattet af rammeaftalerne vil primært omfatte:

1) Registrering af eksisterende forhold

2) Udarbejdelse af byggeprogram

3) Udarbejdelse af projektmateriale

Når en boligorganisation nævnt i udbudsbekendtgørelsens del 1 eller en af boligorganisationens boligafdelinger ønsker at erhverve totalrådgivningsydelser under rammeaftalen, vil bygherren tildele enten ved miniudbud eller ved direkte tildeling. Valget mellem de 2 tildelingsformer fremgår af udbudsmaterialet.

4) Udarbejdelse af oplæg til beboermøder og orienteringer

5) Deltagelse i byggeudvalgsmøder, beboermøder og diverse andre møder i det omfang bygherren finder det nødvendigt

6) Myndighedsbehandling

7) Udarbejdelse af planer for byggepladsens indretning

8) Udarbejdelse af udbudsmateriale

9) Afholdelse af entrepriseudbud

10) Evaluering af indstilling af tilbud

11) Byggeledelse, fagtilsyn og kvalitetssikring samt sundheds- og sikkerhedsplan

12) Afholdelse af afleveringsforretning, mangelgennemgange og opfølgning på mangelafhjælpning

13) Indsamle nøgletal og deltage i entreprenør- og rådgiverevaluering i det omfang, det måtte være påkrævet i den pågældende sag

14) Indsamle og koordinere data til brug for udarbejdelse af energiregnskaber

15) Indsamle og koordinere data til brug for bygherrens indberetning af tilgængelighed for handicappede

16) Udarbejdelse og implementering af drifts- og vedligeholdelsesmateriale for de i byggesagen berørte bygningsdele

17) Udarbejdelse af teknisk byggeregnskab

18) Afholdelse af 1. års gennemgang med tilhørende opfølgning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 238-583943
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AI a/s
CVR-nummer: AI a/s
Postadresse: Refshalevej 147, 2. sal
By: KBH K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1432
Land: Danmark
E-mail: flk@ai.dk
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkitema K/S
CVR-nummer: 15696230
Postadresse: Frederiksgade 32
By: Århus C
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 8000
Land: Danmark
E-mail: tll@arkitema.dk
Telefon: +45 70117011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DOMINIA AS
CVR-nummer: 12888678
Postadresse: Ved Vesterport 6, 3.
By: København V
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1612
Land: Danmark
E-mail: cep@dominia.dk
Telefon: +45 33434584

Internetadresse: http://www.dominia.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Mangor & Nagel A/S
CVR-nummer: 37362328
Postadresse: A. C. Hansensvej 7
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 3600
Land: Danmark
E-mail: jt@mangor-nagel.dk
Telefon: +45 47323210

Internetadresse: http://www.mangor-nagel.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: nova5 arkitekter as
CVR-nummer: 18515946
Postadresse: Æbeløgade 4, 2. sal
By: København Ø
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: lg@nova5.dk
Telefon: +45 40383826
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Betegnelse:

Udbud - rammeaftaler om totalrådgivning af mindre renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Wissenberg
CVR-nummer: 26369126
Postadresse: Hejrevej 26, 4.
By: København NV
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2400
Land: Danmark
E-mail: cl@wissenberg.dk
Telefon: +45 33863486
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger/tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem.

Spørgsmål til PQ skal stilles senest den 2. januar 2020 kl. 12.00. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153.

Yderligere oplysninger:

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid. Skønnet er baseret på det historiske forbrug over de sidste 4 år.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderda-ge, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor be-kendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor or-dregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/03/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer