Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 068-160963

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slots- og Kulturstyrelsen
CVR-nummer: 34072191
Postadresse: H. C. Andersens Boulevard 2
By: København V
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 1553
Land: Danmark
Kontaktperson: Mads Falbe-Hansen
E-mail: mfh@slks.dk
Telefon: +45 33926265

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nyborg Slot - Kongefløj etape 2

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nyborg Slot - Kongefløj etape 2, med 2.1 murerentreprisen, 2.2 tømrerentreprisen og 2.7 El-entreprisen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 304 832.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2.1: Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Nyborg Slot, Slotsgade, 5800 Nyborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

2.1: Murerentreprisen omfatter primært indvendig restaureringsarbejder og enkelte udvendige murerrestaureringsarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Reference/ CV`er på 3 personer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2.2: Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Nyborg Slot, Slotsgade, 5800 Nyborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

2.2: Tømrerentreprisen omfatter primært indvendig restaureringsarbejder og fælles byggepladsarbejder..

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Reference/ CV`er på 3 personer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

2.7: El-entreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Nyborg Slot, Slotsgade, 5800 Nyborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

2.7: El-entreprisen omfatter primært indvendig el- og svagstrøms-installations arbejder i forbindelse med restaureringsarbejder og byggeplads-installationer..

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Reference/ CV`er på 3 personer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 80 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-545966
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Nyborg Slot - Kongefløj etape 2
Delkontraktnr.: 2.1
Betegnelse:

Murerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aage Pedersen & Søn Aps
CVR-nummer: 36934026
Postadresse: Bækvej 8
By: Frørup
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5871
Land: Danmark
Telefon: +45 40378220
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 251 798.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Nyborg Slot - Kongefløj etape 2
Delkontraktnr.: 2.2
Betegnelse:

Tømrerentreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dreier & Co. Nyborg A/S
CVR-nummer: 20758775
Postadresse: Langelandsvej 28
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 702 034.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: Nyborg Slot - Konhgefløj etape 2
Delkontraktnr.: 2.7
Betegnelse:

El-entreprisen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Nyborg El Aps
CVR-nummer: 25702921
Postadresse: Landrovej 4
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 351 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning. Klager over udbud skal indgives 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer