Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 070-165953

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44 62 35 28
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Givskov
E-mail: mgkn@cowi.dk
Telefon: +45 56407168

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79edac8c-915c-45ae-b6f6-6664b6d2c3b6/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79edac8c-915c-45ae-b6f6-6664b6d2c3b6/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79edac8c-915c-45ae-b6f6-6664b6d2c3b6/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/79edac8c-915c-45ae-b6f6-6664b6d2c3b6/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Esbjerg Strand, Etape A, Landdelen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter byggemodning af Havne Øen, Esbjerg Strand og etablering af pladser på Havneøen og Tage Sørensens Plads.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende udbud er entreprisen benævnt ” Esbjerg Strand, Etape A, Landdelen", og omfatter nedsivningsarbejder, veje, belægning, beplantning og udstyr på dele af den vestlige Havneø ved Esbjerg Strand og Tage Sørensens Plads (herefter "Delentreprise 1"). Derudover omfatter den udbudte entreprise etablering af vand, varme og kloakering for DIN Forsyning A/S. Herunder etablering af vand, varme, pumpestationer og kloakledninger på den vestlige Havneø ved Esbjerg Strand og Tage Sørensens Plads. Denne del af entreprisen er benævnt "Vand, varme og kloakarbejder" (herefter "Delentreprise 2").

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Fjernelse af sten, og etablering af muld og græs på bagskråninger

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2020
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Undertage - til alle tage
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Vario Vingefals tagsten