Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik

2020/S 071-169541

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 066-157524)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udenrigsministeriet
CVR-nummer: 43271911
Postadresse: Asiatisk Plads 2
By: København K
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1448
Land: Danmark
Kontaktperson: Jeppe Barlach Isaksen
E-mail: jepisa@um.dk
Telefon: +45 33920445

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.um.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/357535

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale C: Kabling og adgangssikring

Sagsnr.: 2019 - 20565
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72220000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder en rammeaftale om kabling og adgangssikring. Rammeaftalen indgås med 1 leverandør. Rammeaftalen omfatter generelt konsulentydelser i tilknytning til ordregivers og tilknyttede repræsentationers tekniske bistand on-site i forbindelse med bygningstilpasninger, opsætning, tilpasning, vedligeholdelse og support af it-installationer, netværksinstallationer, elinstallationer og sikkerhedsinstallationer i deres helhed, rammeaftalen kan herunder også omfatte rådgivning, samt materialer. Ordregiver efterspørger en proaktiv leverandør af de udbudte ydelser, ligesom der i samarbejdet mellem ordregiver og leverandøren af ydelserne efterspørges en dialogbaseret samarbejdsmodel.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 066-157524

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: VI.3)
I stedet for:

Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske, jf. internet adressen angivet i punkt I.3). Ansøgning om prækvalifikation indgives via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke muligt på anden vis at afgive prækvalifikationsansøgning.

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvida-tionsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer).

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).

Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.

Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af ovennævnte erklæringer.

Ansøger opfordres til i god tid inden ansøgningsfristen at oprette og klargøre et ESPD for nærværende udbudsforretning med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation.

ESPD skal afleveres i både PDF og XML-format.

Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan ansøger rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælles europæiske udbudsdokument (også kaldet ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Vedrørende udelukkelsesgrundene:

Læses:

Anmodning om prækvalifikation og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske, jf. internet adressen angivet i punkt I.3). Ansøgning om prækvalifikation indgives via det elektroniske udbudssystem. Det er ikke muligt på anden vis at afgive prækvalifikationsansøgning.

Interesserede opfordres til løbende at holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med det elektroniske udbudssystem, kan ansøger rette henvendelse til teknisk support på enten e-mail ”dksupport@eu-supply.com” eller telefonisk på (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal udfylde og vedlægge sin ansøgning det fælles europæiske udbudsdokument (også kaldet ESPD) som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.

Vedrørende udelukkelsesgrundene:

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer)

— Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.).

Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD.

Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. enheder indenfor samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber), skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter de relevante dele af ovennævnte erklæringer.

Ansøger opfordres til i god tid inden ansøgningsfristen at oprette og klargøre et ESPD for nærværende udbudsforretning med henblik på afgivelse af ansøgning om prækvalifikation.

ESPD skal afleveres i både PDF og XML-format.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer