Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 104-252354

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jette Køhler
E-mail: jetk@hofor.dk
Telefon: +27 953813

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rådgivning til projektering af nyt spidslastanlæg i hovedstadsområdet

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt Spidslastanlæg i hovedstadsområdet. Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv. Udbuddet er inddelt i 5 delaftaler. Hver delaftale udgør en kontrakt med en leverandør.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 - Viceprojektledelse

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71248000 Projektledelse og –dokumentation
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler levering af viceprojektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 1 omfatter levering af 1 viceprojektleder på fuld tid, som skal arbejde under HOFORs ledelse og ansvar med arbejdsplads i Vejlandshuset. Nærmere beskrivelse findes i projekt- og ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog angives ved hver enkelt ansøgning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 - Maskinanlæg

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71315000 Tekniske installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 2 omfatter levering af 1 delprojektleder og 1-2 fagspecialister på maskinområdet. Yderligere beskrivelse findes i projekt- og ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 - El & SRO

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
71315000 Tekniske installationer i bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 3 omfatter levering af 1 delprojektleder og 2-3 fagspecialister på El- og SRO området. Yderligere beskrivelse findes i projekt- og ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 4 - Bygninger inkl. arkitekt

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71312000 Rådgivning i forbindelse med bygningskonstruktioner
71315200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 4 omfatter levering af 1 delprojektleder, 1 arkitekt og 2-3 fagspecialister på bygge-, anlægsområdet. Yderligere beskrivelse findes i projekt- og ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 5 - Røranlæg

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71315000 Tekniske installationer i bygninger
71315200 Konsulentvirksomhed i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

2100 København Ø

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen omhandler levering af projektledelse og rådgivning i forbindelse med opførelse af nyt spidslastanlæg i hovedstadsområdet.

Udbuddet omhandler rådgivning i faserne fra design til afslutning for hele byggeriet inklusiv bygning, installation af kedler, rør, el og SRO mv.

Delaftale 5 omfatter levering af 3-4 fagspecialister på rør- og fjernvarmeområdet.

Yderligere beskrivelse findes i projekt- og ydelsesbeskrivelse.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er muligt at oplyse samme referencer på flere delaftaler, hvis referencerne har relevans for mere end en delaftale. Referencerne skal dog vedlægges hver enkelt ansøgning

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 069-163593
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse
Den ordregivende enhed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af den nævnte vejledende periodiske bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Viceprojektledelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Viceprojektledelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1 - Viceprojektledelse

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Betegnelse:

Delaftale 2 - Maskinanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Betegnelse:

Delaftale 3 - El & SRO

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Betegnelse:

Delaftale 4 - Bygninger inkl. arkitekt

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Betegnelse:

Delaftale 5 - Røranlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Betegnelse:

Rådgivning til projektering af nyt spidslastanlæg i Hovestadsområdet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: nn
By: nn
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Ikast Design Doors

  Ikast Design Doors

  Individuel design og høj kvalitet til indvendige døre – dansk producerede
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering