Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 106-255542

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Kolle
E-mail: likr@hofor.dk
Telefon: +45 27954398

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271697&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271697&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Vand og spildevand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Mindre kloakarbejder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

HOFORs rammeaftale omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med driftsopgaver, nye stik, nyanlæg og renovering af spildevand-vejvands- og regnvands- ledninger. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger. HOFOR udbyder en rammeaftale fordelt på 3 delaftaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

Der kan ansøges om prækvalifikation på delaftale 1 og delaftale 2 af samme ansøger. Såfremt der ansøges om prækvalifikation på delaftale 1 og/eller delaftale 2, kan der ikke ansøges om prækvalifikation på delaftale 3. Ligeledes kan ansøgere på delaftale 3 ikke ansøge om prækvalifikation på delaftale 1 og/eller delaftale 2.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1 – Ny anlæg og omlægninger i København

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nyanlæg og omlægninger i Københavns kommune: HOFORs rammeaftale omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med nyanlæg og renovering af spildevand-vejvands- og regnvands- ledninger. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og miljøkrav / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 175 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 2 gang, idet forlængelse sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger pr. delaftale end 5, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. HOFOR vægter i denne sammenhæng positivt hvordan ansøgeren har udført opgaven med fokus på kvaliteten af arbejdet og samarbejdet med forrige bygherrer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, udelukkes en økonomisk aktør også fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende konkurs og nr. 6 vedrørende påvirkning af en beslutningsproces.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 – Ny anlæg og omlægninger i omegnskommuner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nyanlæg og omlægninger i omegnskommuner: HOFORs rammeaftale omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med nyanlæg og renovering af spildevand-vejvands- og regnvands- ledninger. Ligeledes kan entreprisen omfatte nedlæggelse, omlægning samt anlæg af ledninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og miljøkrav / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 90 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 2 gang, idet forlængelse sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger pr. delaftale end 5, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. HOFOR vægter i denne sammenhæng positivt hvordan ansøgeren har udført opgaven med fokus på kvaliteten af arbejdet og samarbejdet med forrige bygherrer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, udelukkes en økonomisk aktør også fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende konkurs og nr. 6 vedrørende påvirkning af en beslutningsproces.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 – Drift, renovering og stik i København og omegnskommuner

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45231100 Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Drift, renovering og nye stik i København og omegnskommuner: HOFORs rammeaftale omfatter entrepriser med ydelser i forbindelse med driftsopgaver, nye stik af spildevand-vejvands- og regnvands- ledninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetsstyring, arbejdsmiljø og miljøkrav / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

HOFOR har ret til at forlænge rammeaftalen op til 2 gang, idet forlængelse sker med 12 måneder regnet fra det gældende ophørstidspunkt.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtages flere konditionsmæssige ansøgninger pr. delaftale end 4, vil HOFOR foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. HOFOR vil på baggrund af referencelisterne udvælge de ansøgere, der har den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. HOFOR vægter i denne sammenhæng positivt hvordan ansøgeren har udført opgaven med fokus på kvaliteten af arbejdet og samarbejdet med forrige bygherrer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, udelukkes en økonomisk aktør også fra deltagelse, hvis denne er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1 nr. 2 vedrørende konkurs og nr. 6 vedrørende påvirkning af en beslutningsproces.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Delaftale 1 og 2:

— gennemsnitlig omsætning inden for de seneste 3 år skal være på min. 75 mio. DKK

— gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15 %

— gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår er positiv.

Delaftale 3:

— gennemsnitlig soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår udgør mindst 15 %

— gennemsnitlig overskudsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår er positiv.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Delaftale 1:

Ansøger skal påvise mindst 3 referencer inden for nyanlæg og omlægninger af kloakledninger i tæt trafikerede byer.

Delaftale 2:

Ansøger skal påvise mindst 3 referencer inden for nyanlæg og omlægninger af kloakledninger i byer og/eller omegn.

Delaftale 3:

— Ansøger skal påvise mindst 3 referencer inden for drift, renovering og nye kloakstik

— Hver reference skal indeholde en beskrivelse af opgaven og opgavens kompleksitet, samt en beskrivelse af den valgte løsningsmodel og hvilke tiltag der er lavet for at udføre opgaven så effektivt som muligt, uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed

— Det vægtes positivt at de 3 referencer kan give et bredt billede af hvordan tilbudsgiver løser opgaver med hhv. lille og stor kompleksitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Ansøger skal for alle 3 delaftaler have et arbejdsmiljøledelsessystem baseret på OHSAS 18001:2008/ISO 45001 eller tilsvarende.

- Ansøger skal for alle 3 delaftaler have et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001:2015 eller tilsvarende.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Uden at entreprenørens ansvar derved begrænses, forpligter entreprenøren sig til at tegne en erhvervs- og produktansvarsforsikring hos et anerkendt forsikringsselskab med en forsikringssum på minimum 10 mio. DKK pr. skadesbegivenhed i alt pr. forsikringsår.

Bygherren stiller web-baseret afregningssystem (Entrepriseportalen) til rådighed for entreprenøren, som skal benyttes ved afregning af arbejdet.

Entreprenøren er underlagt arbejdsklausul og CSR-klausul beskrevet i udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

HOFOR kan frit vælge hvorvidt HOFOR vil tildele kontrakten til den tilbudsgiver, som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med de oplyste tildelingskriterier, eller om HOFOR vil invitere tilbudsgivere til at forhandle.

Tilbudsgivere kan således ikke være sikre på, at blive indbudt til forhandling.

Hvis HOFOR benytter sig af sin ret til at tildele rammeaftalen på baggrund af det første tilbud uden gennemførelse af forhandlinger, vil HOFOR sikre, at tilbuddet overholder kravene fastsat i disse udbudsbetingelser og udbudsmaterialet i øvrigt. Da HOFOR har mulighed for at tildele rammeaftalen på baggrund af det første tilbud, skal tilbudsgiver sørge for, at tilbuddet opfylder samtlige krav i udbudsmaterialet i det første tilbud.

HOFOR yder ikke vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer