Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aabenraa: Laboratorieundersøgelser

2020/S 125-306665

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARWOS SERVICE A/S
CVR-nummer: 32562531
Postadresse: Forsyningsvejen 2
By: Aabenraa
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6200
Land: Danmark
Kontaktperson: Lone Blomberg Andersen
E-mail: lba@arwos.dk
Telefon: +45 76930946

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/130183024.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Prøvetagning og laboratorie analyser for drikkevand, spildevand, affald/deponi.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tildelingsbekendtgørelse på EU -udbud af prøvetagning og laboratorieanalyser for Arwos, Provas, Sønderborg Forsyning og Tønder Forsyning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Forsyningerne udbyder prøvetagning og laboratorieanalyser for en periode på 4 år med option på optil 12 måneder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 354 702.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter prøvetagnings- og laboratorieanalyser for:

— Drikkevand

— Spildevand, slam og grundvandsovervågning

— Jord, perkolat og grundvandsovervågning.

Se nærmere beskrivelse i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet, service og kompetencer / Vægtning: 45
Pris - Vægtning: 55
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 098-234819
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU -udbud af prøvetagning og laboratorieanalyser for Arwos, Provas, Sønderborg Forsyning og Tønder Forsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Miljø A/S
By: Galten
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 135 754.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 404 778.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

EU -udbud af prøvetagning og laboratorieanalyser for Arwos, Provas, Sønderborg Forsyning og Tønder Forsyning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: ALS Denmark A/S
By: Humlebæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 814 170.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 814 170.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer