Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2020/S 127-310892

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vor Frue Sogns Menighedsråd
CVR-nummer: 22159917
Postadresse: Pilestræde 67
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1112
Land: Danmark
Kontaktperson: Line Maj Aagreen
E-mail: lmaa@moe.dk
Telefon: +45 28806711

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.domkirken.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Domkirkens Hus - Udbud af totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Vor Frue Sogns Menighedsråd (Ordregiver), at indhente tilbud på totalrådgivning i forbindelse med renovering og modernisering af Domkirkens Hus, Fiolstræde 4-6, så ejendommen fremstår som et velfungerende kirke- og kulturhus med alle de dertil nødvendige faciliteter.

Adgang til udbudsmaterialet via: www.rib-software.dk/udbudsportal - Udbudsnr. TN442180.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71223000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygningsudvidelse
71320000 Ingeniørmæssig projektering
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Domkirkens Hus (i den tidligere Metropolitanskole) Fiolstræde 4-6, 1112 København K

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Domkirkens Hus skal etableres i den tidligere Metropolitanskole, Fiolstræde 4-6 (oprindeligt Vor Frue Skole). Ejendommen er sammen med Vor Frue Kirke tegnet af daværende stadsarkitekt C.F. Hansen og blev indviet i 1816. I 1938 overtog Københavns Universitet ejendommen til undervisning indtil fraflytning i 2017.

Ejendommen skal med sine godt 2 000 m2, sammen med Vor Frue Kirke, være et kirkeligt kulturhus, og transformeres, så den kan huse en række udadvendte aktiviteter samt kontorer, jf. byggeprogrammet.

Ud over en gennemgribende restaurering kræves der en modernisering af faciliteter – bl.a. en ny tilbygning til et mindre produktionskøkken, der kræver en række dispensationer samt forhåndsdialog med myndighederne.

Ejendommen er fredet og der ligger et omfattende historisk materiale samt registreringer til grund for opgaven, som kræver stor forståelse for den arkitektoniske værdi samt den historiske og by-mæssige kontekst.

Totalrådgiverkontrakten indgås med henvisning til ABR18 med de fravigelser og tilføjelser, som fremgår af aftaleudkast.

Totalrådgivningen er opdelt i 3 etaper.

Se det samlede udbudsmateriale for en udførlig beskrivelse af opgaven.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 21/10/2020
Slut: 31/05/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

- Etape 1 - del 2

- Etape 2

- Etape 3.

Indhold af optioner er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/09/2020
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at deltage i åbning af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver har adgang til udbuddet via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN442180.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af byggeweb udbud kan sendes til support@rib-software.dk ellers kan support kontaktes på 35 245 250.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 af lov om klagenævnet for udbud, som følger:

1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

2) Andre klager skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Vika vinduer

  Vika vinduer

  Lad os gøre det sammen
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • CE Nielsen Aps

  CE Nielsen Aps

  Nedbrydning-Miljøsanering-Diamantskæring/boring
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Stabil Total Isolering

  Stabil Total Isolering

  Alt i isolering
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter