Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Esbjerg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 128-314186

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KomUdbud
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ditte Munk Vækild
E-mail: dij1@esbjergkommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://komudbud.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredericia Kommune
By: Fredericia
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@fredericia.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fredericia.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
By: Kolding
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: kommunen@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Middelfart Kommune
By: Middelfart
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: middelfart@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.middelfart.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odense Kommune
By: Odense
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: odense@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Randers Kommune
By: Randers
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: randers.kommune@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.randers.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
By: Svendborg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: svendborg@svendborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.svendborg.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Land: Danmark
E-mail: Post@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Inspektion af ABA-anlæg til KomUdbud

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtig inspektion af ABA-anlæg iht. DBI retningslinje 004 og 006 udført af en akkrediteret inspektionsvirksomhed til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte kontrakt.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb af lovpligtig inspektion af ABA-anlæg iht. DBI retningslinje 004 og 006 udført af en akkrediteret inspektionsvirksomhed til 8 jyske og fynske kommuner.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 105-254332
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer