Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2020/S 131-320530

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kollegiekontoret i Aarhus
CVR-nummer: CVR 18139405
Postadresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Direktør Per Juulsen
E-mail: pj@kollegiekontoret.dk
Telefon: +45 87328380

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kollegiekontoret.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tranekærvej

Sagsnr.: 44.710
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter etablering af 312 ungdomsboliger, samt et selvstændigt nyt fælleshus.

Boligerne etableres dels i eksisterende bygninger, og dels ved nybygning.

I 2 eksisterende bygninger i 2 og 3 planer etableres 132 boliger, (heraf 8 stk. 2-rums)

I 3 nye bygninger i 2, 3 og 4 planer uden kælder etableres 180 boliger.

Opgaven udbydes i hovedentreprise

Samlet boligareal i alt ca. 13 294 m2

Boliger udføres energimæssigt iht. krav I BR18.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 166 345 921.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Byggeriet er beliggende på Tranekærvej 60, 8240 Risskov

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Byggeriet betsår i hovedtræk af:

- Delvis nedbrydning samt miljøsanering af eksisterende bygninger

- Udførelse af nye stålkonstruktioner

- Fundering udføres som direkte fundering, delvis på sandpude

- Dæk af betonelementer

- Vægge af beton- og letklinke-vægelementer

- Facader af trækassetter og teglskalmur

- Tagdækning af stålplader og tagpap

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 247-608065
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tranekærvej

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CASA A/S
CVR-nummer: 29205272
Postadresse: Havnen 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
E-mail: info@casa.dk
Telefon: +45 75627900
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 170 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 166 345 921.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Anmodning om prækvalifikation skal afleveres inden fristen i udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde udfyldt ESPD-dokument, CV'er samt evt. supplerende referenceark.

ESPD-dokumentet skal både uploades i xml-fil format og en indscannet pdf-version.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret ved udbud efter udbudsproceduren begrænset udbud, skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lovens § 7 stk. 1.

I andre tilfælde skal klager være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK."

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens gade 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer