Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 131-321654

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune, Børn og Unge
Postadresse: Grøndalsvej 2
By: Viby J
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
E-mail: lagu@aarhus.dk
Telefon: +45 41858285

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarhus.dk/bu

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Modernisering af Skovvangskolen

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning vedr. ombygning, renovering og evt. udvidelse af Skovvangskolen jf. opgavebeskrivelsen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 21 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71300000 Ingeniørvirksomhed
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Skovvangskolen Skovvangsvej 150,8200 Aarhus

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivningsopgaven indeholder i idefasen en helhedsplanlægning med henblik på at belyse 3 scenarier.

Totalrådgiver skal udarbejde et idéoplæg i form af pædagogisk programmering og helhedsplan for skovvangskolen for udbygning til en fuld 4 sporet skole.

Helhedsplanen skal indeholde og sammenfatte undersøgelser af eksisterende forhold samt overordnet redegørelse for omfang og behov nybyggeri/ tilbygning.

Den pædagogiske programmering og helhedsplan skal indeholde et samlet budget for opgavens realisering, herunder et skøn over byggeudgifter, bygherreleverancer, omkostninger, uforudseelige udgifter mv. Herunder delbudgetter for realisering af scenarie 1 – 2 og 3 jf. opgavebeskrivelsen.

Skovvangskolen kan ikke ombygges med mindre skolen brandsikres, derfor skal dette som minimum håndteres og løses som udgangspunkt for øvrige pædagogiske og tekniske moderniseringer. Byggearbejdet kan udføres i etaper.

Aarhus Kommune lægger vægt på, at personale og brugere bliver inddraget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Metode / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Realisering af scenarie 2 eller 3 er en option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 019-042030
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Modernisering af Skovvangskolen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
02/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pluskontoret Arkitekter A/S
Postadresse: Klostergade 32, 1. sal
By: Aarhus
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark

Internetadresse: https://pluskontoret.dk/

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 139 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Prækvalifikations- og tilbudfasen er håndteret på udbudsportalen iBinder (www.ibinder.dk).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: www.kfst.dk
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer