Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Grenaa: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 132-322675

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kattegatcentrets Driftsfond
CVR-nummer: 16 27 82 46
Postadresse: Færgevej 4
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark
Kontaktperson: Advokat Tina Braad
E-mail: tbr@bechbruun.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kattegatcentret.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udvidelse af Kattegatcentret - Fagentrepriser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med udvidelsen af Kattegatcentret, har Kattegatcentret (KC) i samråd med den antagne totalrådgiver vurderet, at de samlede bygge- og anlægsarbejder ikke ville overstige tærskelværdien for udbudspligtige bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven. Det bemærkes i den forbindelse, at KC foretog de første vurderinger af opgavens samlede omfang og værdi i år 2018, hvor tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder udgjorde 41 305 415 DKK ekskl moms. Først i 2020 er tærskelværdien blev nedsat til 39 884 785 DKK ekskl. moms. Efterfølgende har det vist sig, at KC's oprindelige skøn over kontraktværdien ikke svarede helt til den samlede anlægssum efter tilbudsindhentning, som pr. juni 2020 har vist sig at udgøre ca. 43,4 mio. DKK ekskl. moms. Den nævnte overskridelse af tærskelværdien har foranlediget denne bekendtgørelse, idet KC under alle omstændigheder gerne vil føre udbudsprocessen til ende efter tilbudsloven, trods den bagatelagtige overskridelse af tærskelværdien.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 43 433 690.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Råhus-entreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udførelse af råhus-entreprise i forbindelse med om- og tilbygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. materialevalg på 419 550 DKK ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrer-og snedker-entreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømrer- og snedkerentreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. materialevalg på 906 650 DKK ekskl. moms

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Stål- og smede-entreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Stål- og smede-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. materialevalg på 848 311 DKK ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Maler-entreprisen

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45442100 Malearbejde
45442110 Maling af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Maler-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Teknik-entreprisen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Teknik-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. materialevalg på 137 700 DKK ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-entreprisen

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

El-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. materialevalg på 128 710 DKK ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vandbehandlings-entreprisen

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vandbehandlings-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Egenskaber, produkter og indretning / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsomkostninger / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation for tilbudsgiver / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option vedr. materialevalg på 1 500 000 DKK ekskl. moms.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Akrylrude-entreprisen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Akrylrude-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Produktegenskaber samt referencer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation for tilbudsgiver / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 45
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Klipper i pingvinanlæg - entreprise

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45212120 Anlæg af temaparker
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Etablering af landskab, herunder klipper i pingvin-anlæg i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og CV'er for tilbudte nøglemedarbejdere / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Idé og tilbudt pingvin-anlæg / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 0
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

CTS-entreprisen

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

CTS-entreprisen i forbindelse med til- og ombygning af Kattegatcentret.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det følger af udbudslovens § 29, at værdien af en kontrakt er den anslåede værdi på tidspunktet for afsendelse af udbudsbekendtgørelse, og i tilfælde hvor der ikke afsendes en udbudsbekendtgørelse på tidspunktet, hvor ordregiver indleder udbudsproceduren. Spørgsmålet om, hvorvidt bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med ombygningen og udvidelsen af Kattegatcentret skulle have været udbudt efter udbudslovens regler, skal derfor afgøres på grundlag af den anslåede værdi på tidspunktet for indledningen af udbudsproceduren, det vil sige det tidspunkt, hvor Kattegatcentret (KC) første gang vurderede projektets økonomi og/eller rettede henvendelse til potentielle tilbudsgivere.

Vedrørende beregningen af kontraktens anslåede værdi indeholder lovbemærkningerne til udbudslovens § 30 følgende betragtninger: "Det fastslås i bestemmelsens stk. 1, at en ordregiver skal anslå værdien af en kontrakt eller projektkonkurrence på grundlag af det samlede beløb, der efter ordregiverens skøn skal betales. Ordregiveren skal medregne enhver form for optioner, eventuelle forlængelser af kontrakten, præmier eller betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, som fastsættes i udbudsmaterialet. Værdien opgøres eksklusive moms. Bestemmelsen indebærer, at ordregiveren skal foretage et sagligt skøn ved beregning af den anslåede værdi. For at foretage en saglig forhåndsvurdering kan ordregiveren f.eks. fremskaffe oplysninger om markedets generelle prisniveau for indkøbet ved at anvende rådgivere med branchekendskab, indhente prisoplysninger hos økonomiske aktører m.v. [...]. Eventuelle historiske oplysninger kan også indgå i oplysningsgrundlaget, men vil sjældent kunne stå alene. Ordregiveren skal i den anslåede værdi også medtage betalinger fra tredjemand. Det er ordregiverens eget ansvar at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag for sit skøn. Hvis ordregiveren på et fyldestgørende oplysningsgrundlag har foretaget et velafvejet skøn over indkøbets værdi, og fører dette skøn til, at den relevante tærskelværdi ikke er oversteget, kan ordregiveren lovligt undlade et udbud efter afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien.”

Begrundelse fortsættes i pkt VI.3) yderligere oplysninger.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Råhus-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: HUJ A/S
CVR-nummer: 18 58 69 08
Postadresse: Energivej 22
By: Auning
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8963
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.huj.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 9 454 270.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Tømrer- og snedker-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Risskov tømrer & Snedkerforretning A/S
CVR-nummer: 19685039
Postadresse: Viengevej 1
By: Risskov
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8240
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.rts-as.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 787 850.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Stål- og smede-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: HSM Industri A/S
CVR-nummer: 88015428
Postadresse: Bredstrupvej 50
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark

Internetadresse: http://www.hsm.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 966 299.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Maler-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Malerfirma Madsen ApS
CVR-nummer: 28 31 96 49
Postadresse: Rugvænget 17 C
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark

Internetadresse: http://www.malerfirmamadsen.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 261 950.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Teknik-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Brøndum A/S
CVR-nummer: 47395518
Postadresse: Falkevej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.brondum.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 308 908.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

El-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
16/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: BP Soendergaard A/S (BP Electric A/S)
CVR-nummer: 25366034
Postadresse: Trekanten 44 B
By: Grenaa
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8500
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.soendergaardaps.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 635 990.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Vandbehandlings-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/02/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: UltraAqua A/S
CVR-nummer: 25086317
Postadresse: Kaolinvej 4
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.ultraaqua.com/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 5 559 223.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Akrylrude-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Pangea Rocks A/S
CVR-nummer: 28 88 71 59
Postadresse: Navervej 13
By: Varde
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6800
Land: Danmark

Internetadresse: https://pangea.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 042 211.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Etablering af klipper i pingvinanlæg

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/04/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: ScenArea A/S
CVR-nummer: 33 78 43 25
Postadresse: Nissumvej 76
By: Lemvig
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Postnummer: 7620
Land: Danmark

Internetadresse: http://www.scenarea.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 600 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

CTS-entreprisen

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Schneider Electric Danmark A/S
CVR-nummer: 70698714
Postadresse: Lautrupvang 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark

Internetadresse: https://www.se.com/dk/da/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 462 889.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Fortsættelse se pkt. IV.1.1) proceduretype

Kattegatcentret (KC) vurderede i 2018 i samråd med den tilknyttede totalrådgiver, at bygge- og anlægsudgifterne i forbindelse med om- og tilbygningen af Kattegatcentret samlet set ikke ville overstige tærskelværdien for udbudspligtige bygge- og anlægsarbejder. Tærskelværdien var på tidspunktet for projektets opstart i 2018 41 305 415 DKK ekskl. moms og først pr. 1. januar 2020 blev tærskelværdien nedsat til 39 884 785 DKK ekskl. moms.

Henset til, at KCs oprindelige skøn over kontraktværdien ikke overskred tærskelværdien for udbudspligtige bygge- og anlægsarbejder, henset til at det oprindelige skøn var baseret på budgetkalkulationer udført af KCs totalrådgiver, som i øvrigt løbende har beregnet håndværkerudgifterne og indhentet delpriser på special-arbejder samt henset til at budgetkalkulationen blev gennemgået og kommenteret af byggeledelsen, er det lagt til grund, at fagentreprisekontrakterne mv. vedrørende udvidelsen af Kattegatcentret ikke er omfattet af udbudspligten efter udbudsloven, uanset at de efterfølgende indkomne tilbud overstiger tærskelværdien for EU-udbudspligtige bygge- og anlægsarbejder. Det er i vurderingen heraf fra KCs side tillagt betydning, at overskridelsen af den dagældende 2018-tærskelværdi på ca. 41,3 mio. DKK ekskl. moms (nugældende 2020-tærskelværdi ca. 39,9 mio. DKK ekskl. moms) alene beløber sig til ca. 2,1 mio. DKK ekskl. moms, i forhold til den samlede anlægssum efter tilbudsindhentning på ca. 43,4 mio. DKK ekskl. moms. Desuden indgår der i anlægssummen efter tilbudsindhentning på ca. 43,4 mio. DKK ekskl. moms en pulje til uforudsete udgifter på 15 % (svarende til 4,6 mio. DKK), som ikke nødvendigvis skal anvendes.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I tilfælde hvor ordregiver forud for kontraktindgåelsen har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregivers beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer