Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 135-332925

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Vand A/S
CVR-nummer: 32651828
Postadresse: Sønderbro 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Strandbæk
E-mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kloak A/S
CVR-nummer: 32651798
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Strandbæk
E-mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://aalborgforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Strandbæk
E-mail: Helle.Strandbaek@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 77439210

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale A og B for rådgivning til Aalborg Forsynings vanddivision, 2020-2023

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune har udbudt 3 rammeaftaler: A, B og C. Ram. A indeholder 11 delaftaler og ram. B og C indeholder hver 3 delaftaler. Delaftalerne omfatter en række rådgivningsydelser inden for kloakforsyningen og vandforsyningen.

Ram. A og B vedr. opgaver, der omfatter både kloakforsyning og vandforsyning. Ram. C vedr. opgaver, der udelukkende omfatter vandforsyning. På ram. A og C tildeles opgaver direkte til én rådgiver og på ram. B tildeles opgaver til flere rådgivere. Ram. A og B udbydes i selvstændig udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 146 110 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Anlægsteknisk bygherrerådgivning, distribution

Delkontraktnr.: Delaftale A1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til kloak- og vandsystem af bygherrerådgivningsmæssig karakter.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Syd, distribution

Delkontraktnr.: Delaftale A2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommune syd for Limfjorden, dog ekskl. Aalborg midtby.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Projektering Aalborg Nord, distribution

Delkontraktnr.: Delaftale A3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg Kommune nord for Limfjorden, ekskl. Nørresundby midtby.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Proces- og bygherrerådgivning for renseanlæg, produktion

Delkontraktnr.: Delaftale A4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse, hvor der udvikles og planlægges nye tiltag vedrørende drift, optimering, fornyelse og nyanlæg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Projektering inden for renseanlæg, produktion

Delkontraktnr.: Delaftale A5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsopgaver der relaterer sig til anlægsprojektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter med direkte indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed i forbindelse med spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse. Rådgivningsydelserne vil også omfatte projekter, der indeholder udvikling og implementering af nye processer og teknologi.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Miljø- og myndighedsforhold for renseanlæg, produktion

Delkontraktnr.: Delaftale A6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til miljø- og myndighedsforhold på renseanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Digitalisering og IT, distribution

Delkontraktnr.: Delaftale A7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til digitalisering og IT for vanddivisionens distributionsafdeling i Aalborg Forsyning, dvs. inden for distribution af vand- og kloakforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både delaftale A7 og A8.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Digitalisering og IT til renseanlæg, produktion

Delkontraktnr.: Delaftale A8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til digitalisering og IT til vanddivisionens produktionsafdeling i Aalborg Forsyning, dvs. inden for produktion af vand- og kloakforsyning. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

En tilbudsgiver kan ikke tildeles både delaftale A7 og A8.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation oog bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Arkitektur og udformning af bygværker

Delkontraktnr.: Delaftale A9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser der relaterer sig til byggetekniske forhold, arkitektur og design, herunder blandt andet rådgivning om landskabsarkitektur, udformning og indretning af bygværker, bygninger og pumpestationer. Desuden omfatter delaftalen vedligehold af manual for designlinje inden for arkitektur og design på renseanlæggene. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Spildevandsopgaver, planlægning

Delkontraktnr.: Delaftale A10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til planlægningsopgaver inden for spildevandsområdet til vanddivisionens planlægningsafdeling i Aalborg Forsyning. Delaftalen omfatter planlægningsopgaver af såvel overordnet som konkret karakter. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale A: Spildevandsplanlægning, Miljø- og Energiforvaltning

Delkontraktnr.: Delaftale A11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningens opgaver og arbejde med den kommunale spildevandsplan, som udarbejdes i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag A1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftalen med én leverandør.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 20 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale B: Projektering – Midtby, distribution

Delkontraktnr.: Delaftale B1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til vand- og kloakprojektering i Aalborg midtby og Nørresundby midtby ved renoverings- og separatkloakeringsprojekter samt for så vidt angår kloaksystem også projekter for bygværker. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med 3 rådgivere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale B: Projektering, byggemodning og sommerhuskloakering, distribution

Delkontraktnr.: Delaftale B2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering af vand- og kloakanlæg i byggemodningsområder samt sommerhusområder i hele kommunen ved renoverings- og separatkloakeringsprojekter samt for så vidt angår kloaksystem også projekter for bygværker. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med 4 rådgivere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rammeaftale B: Projektering inden for renseanlæg (renoveringsprojekter), produktion

Delkontraktnr.: Delaftale B3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter rådgivningsydelser, der relaterer sig til projektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter uden direkte indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed inden for renseanlæg. For en yderligere beskrivelse af delaftalens indhold henvises til bilag B1.

Ordregiver har til hensigt at indgå delaftale med 3 rådgivere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse og leveringssikkerhed / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 192-466842
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: Delaftale A1
Betegnelse:

Delaftalen dækker opgaver inden for den virtuelle organisation, der relaterer sig til kloak- og vandsystem af bygherrerådgivningsmæssig karakter.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 990 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 990 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Supplement til forskellige opgaver, i.a. indhentning af myndighedstilladelser og tilsynsopgaver, samt udførelse af opmålinger og brøndrapportering.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: Delaftale A2
Betegnelse:

Projektering, Aalborg Syd, distribution

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: Delaftale A3
Betegnelse:

Projektering, Aalborg Nord, distribution

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: Delaftale A4
Betegnelse:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til spildevandsbehandling og ressourceudnyttelse, hvor der udvikles og planlægges nye tiltag vedrørende drift, optimering, fornyelse og nyanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Krüger A/S
CVR-nummer: 57446412
Postadresse: Gladsaxevej 363
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 14 060 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 14 060 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: Delaftale A5
Betegnelse:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til anlægsprojektering, udbud, tilsyn og gennemførelse af projekter indvirkning på rensegrader og forsyningssikkerhed

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 15 960 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 15 960 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Supplement til diverse opgaver, herunder indhentning af myndighedstilladelser, projektmateriale til udbud og tilsynsopgaver, samt udførelse af opmålinger og brøndrapportering.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: Delaftale A6
Betegnelse:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til miljø- og myndighedsforhold på rense- og slamtørringsanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Visionsvej 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: Delaftale A7
Betegnelse:

Rådgivningsydelser der relaterer sig til opgaveløsning i vanddivisionens distributionsafdeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

En række opgaver, i.a. assistance til opdatering og vedligeholdelse af ledningsdatabaser, og administration af ledningsregistrering, samt bidrage til identificering og evt. udvikling af IT-værktøjer og undersøgelse af specifikke software-løsninger.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: Delaftale A8
Betegnelse:

Rådgivningsydelser relateret til renseanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 990 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 990 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: Delaftale A9
Betegnelse:

Rådgivningsydelser relateret til byggetekniske forhold

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: C.F. Møller Danmark A/S
CVR-nummer: 29244391
Postadresse: Strandvejen 17
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 090 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 090 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 10
Delkontraktnr.: Delaftale A10
Betegnelse:

Rådgivningsydelser relateret til spildevandsområdet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 34 010 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 34 010 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

En række opgaver, herunder support i forbindelse med juridiske forhold, salg, ekspropriation og køb af are-aler, samt diverse undersøgelser, herunder af ejendomsbeskrivelser og levering af ejendomsoplysninger, adgangsforhold og tinglysningsmæssige forhold, e.g. servitutter.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 11
Delkontraktnr.: Delaftale A11
Betegnelse:

Rådgivningsydelser relateret til den kommunale spildevandsplan

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
26/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 990 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 990 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 12
Delkontraktnr.: Delaftale B1
Betegnelse:

Leverandør nr. 1 i alfabetisk rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads, 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Supplement til diverse opgaver, herunder til udarbejdelse af grundlag for lodsejerforhandling, udarbejdelse af ekspropriationsmateriale og opmålinger, samt opmålinger og granskning i forbindelse med projektering af kloak.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 13
Delkontraktnr.: Delaftale B1
Betegnelse:

Leverandør nr. 2 i alfabetisk rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 14
Delkontraktnr.: Delaftale B1
Betegnelse:

Leverandør nr. 3 i alfabetisk rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Orbicon A/S
CVR-nummer: 21265543
Postadresse: Alfred Nobels Vej 21 C
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 070 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Underrådgiverne skal stå for geoteknisk rådgivning og opmålinger, dataleverancer, lodsejergrundlag og -forhandling, ekspropriationsmateriale og ekspropriation, brøndrapportering, forberedelse og gennemførelse af tinglysninger m.v.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 15
Delkontraktnr.: Delaftale B2
Betegnelse:

Leverandør nr. 1 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NIRAS A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 16
Delkontraktnr.: Delaftale B2
Betegnelse:

Leverandør nr. 2 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Orbicon A/S
CVR-nummer: 21265543
Postadresse: Alfred Nobels Vej 21C
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Udførelse af geoteknisk rådgivning.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 17
Delkontraktnr.: Delaftale B2
Betegnelse:

Leverandør nr. 3 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads 1E, 3.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Supplement til udførelsen af diverse opgaver, herunder forberedelse og udførelse af tinglysninger, tilsynsopgaver og detailprojektering, samt opmålinger og brøndrapportering, og deltagelse i projektgruppe med videndeling.

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 18
Delkontraktnr.: Delaftale B2
Betegnelse:

Leverandør nr. 4 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Visionsvej 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 950 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 19
Delkontraktnr.: Delaftale B3
Betegnelse:

Leverandør nr. 1 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S
CVR-nummer: 44623528
Postadresse: Visionsvej 53
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 7 980 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 980 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 20
Delkontraktnr.: Delaftale B3
Betegnelse:

Leverandør nr. 2 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
29/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Niras A/S
CVR-nummer: 37295728
Postadresse: Østre Havnegade 12
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 7 980 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 980 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 21
Delkontraktnr.: Delaftale B3
Betegnelse:

Leverandør nr. 3 i prioriteret rækkefølge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/06/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EnviDan A/S
CVR-nummer: 18334305
Postadresse: John F. Kennedys Plads, 1E, 3. th.
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 7 980 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 980 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Diverse supplementsopgaver, herunder til projektmateriale til udbuddet, til udarbejdelse af grundlag for lodsejerforhandling og tilsynsopgaver, samt deltagelse i arrangementer i Den Virtuelle Organisation.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Værdien angivet i afsnit II.1.7) og V.2.4), udgør den maksimale forventede værdi i rammeaftalernes løbetid.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fradagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Biokube

  Biokube

  Biologisk rensning af spildevand
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Monier

  Monier

  Komplette tagløsninger
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Sindal Trappen

  Sindal Trappen

  Ægte dansk håndværk
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Chalsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening