Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hedehusene: Bygge-anlægsarbejde: renovering af broer

2020/S 149-364412

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Guldalderen 12
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Holt
E-mail: ph3@vd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

P.SKOV-ISO. Skovdiget Ø – Udskiftning af fugtisolering, kantbjælker, dilatationsfuger m.m.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45221119 Bygge-anlægsarbejde: renovering af broer
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 19 326 880.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Skovdiget, østbro

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Renovering af ca. 5 000 m2 brokonstruktion. Arbejdet omfatter udskiftning af fugtisolering, udskiftning af kantbjælke, udskiftning af rækværk, udskiftning af dilatationsfuger, stillads over spor i drift.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Der skal projekteres støbestillads over jernbanespor i drift. Der skal være indeholdt at stilladset skal valideres i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for støbestilladser. 2015. Samt godkendes jf. CSM screening niveau 2.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 094-223453
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

P.SKOV-ISO. Skovdiget Ø – udskiftning af fugtisolering, kantbjælker, dilatationsfuger m.m.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
27/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: JORTON A/S
CVR-nummer: 26207207
Postadresse: Korsvej 13
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
E-mail: kolding@jorton.dk
Telefon: +45 89304650
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 55 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 19 326 880.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der stilles krav til at 1 årsværk beskæftiges af praktikanter.

Der vedlægges en arbejdsklausul.

Begge vil indeholde en bod for manglende opfyldelse.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/07/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer