Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Gislev: Ingeniørvirksomhed

2020/S 152-372854

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 124-303987)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fællesindkøb Fyn
CVR-nummer: 29188645
Postadresse: Faaborgvej 19
By: Gislev
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5854
Land: Danmark
Kontaktperson: Bjarne Roe Iversen
E-mail: bi@fmk.dk
Telefon: +45 72531183

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-udbud 2020: Levering af lovpligtig energimærkning (genudbud)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud vedrører kontrakt om levering af lovpligtig energimærkning til Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/133328891.aspx

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 124-303987

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4
I stedet for:

Udbuddet omfatter udarbejdelse og indberetning af energimærker samt 6 optioner på tilkøbs­­ydel­­ser.

Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.

Opgaven skal afsluttes inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.

Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 323 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Alle bygningsenheder befinder sig inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 400 000 kvm.

*Særlige vilkår: Ansøger er forpligtet til at acceptere og ved eventuel indgåelse af kontrakt overholde ordregivers arbejdsklausul (Udbudsmaterialets Bilag 3).

Læses:

Udbuddet omfatter udarbejdelse og indberetning af energimærker samt 6 optioner på tilkøbs­­ydel­­ser.

Formålet med energimærkningen er at give kommunerne overblik over den aktuelle energimæs­sige status pr. bygning med henblik på at identificere rentable energibesparelser.

Opgaven skal afsluttes inden for 18 måneder efter kontraktindgåelse.

Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 315 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden. Alle bygningsenheder befinder sig inden for de respek­ti­ve kommuners geografiske grænser. Det samlede bygningsareal estimeres til ca. 400 000 kvm.

*Særlige vilkår: Ansøger er forpligtet til at acceptere og ved eventuel indgåelse af kontrakt overholde ordregivers arbejdsklausul (Udbudsmaterialets Bilag 3).

Afsnit nummer: II.2.4
I stedet for:

Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 323 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden.

Læses:

Energimærkningen vil i udgangspunktet omfatte 315 bygningsenheder, idet der tages forbehold for anskaffelse og afhændelse af ejen­domme i løbet af kontraktperioden.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer