Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Rønne: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 152-372904

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bo42, afdeling 56
By: Rønne
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Postnummer: 3700
Land: Danmark
Kontaktperson: Ebbe Frank
E-mail: ef@bo42.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo42.dk/

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af familieboliger - Bo42 afdeling 56 - delkontrakt om teknisk rådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med renovering og modernisering af boligforeningens 154 familieboliger beliggende på Rosenvej, Thorkildsvej og Gartnervangen, i NordParken i det nordlige Rønne, agter boligforeningen Bo42, afdeling 56 at indgå delkontrakt med Kuben Management A/S om teknisk rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning af byggesag, der udbydes i totalentreprise. Delkontrakten omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med planlægning, projektforudsætninger, udarbejdelse af byggeprogram, udbudsprojekt på dispositionsforslagsniveau, granskning, projektgennemgang, samt rådgivning i udførelsesfasen, herunder tilsyn, styring og gennemførelse af afleveringsforretninger. Se pkt. IV.1.1 for yderligere beskrivelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II.1.4)

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er ordregivers vurdering, at kontrakten kan tildeles Kuben Management A/S uden udbud, da betingelserne for at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 er opfyldte som følge af kontraktens anslåede værdi og sammenhæng med det samlede bygge- og anlægsprojekt. Den øvrige del af projektet, herunder teknisk rådgivning, færdigprojektering og bygge- og anlægsarbejder, udføres i totalentreprise og vil blive udbudt i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II. Delkontrakten forventes indgået efter udløbet at standstillperioden.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Kuben Management A/S
CVR-nummer: 28693036
Postadresse: Ellebjergvej 52 2.
By: København SV
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 7 200 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ordregivers indgåelse af en kontrakt efter proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Det Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt forudsat, at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende, jf. lovens § 7, stk. 3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer