Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aarhus: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2020/S 152-373411

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Energi A/S
CVR-nummer: 40844260
Postadresse: Ølstedvej 20, Lisbjerg
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://affaldvarme.aarhus.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S
CVR-nummer: 30536142
Postadresse: Ølstedvej 20, Lisbjerg
By: Aarhus N
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Vicki Hald Neergaard
E-mail: vhc@aarhus.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://bkvv.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af trykpartarbejder til Energiproduktion-AffaldsCenter Aarhus og Energiprodution-Biomassefyret Kraftvarmeværk (Ølstedvej, Lisbjerg)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører udførelse af trykpartarbejder (smede-/svejseopgaver med tilhørende wps mv.) for Energiproduktion-AffaldsCenter Aarhus (herefter benævnt: ”Energiproduktion-ACA”) og Energiproduktion-Biomassefyret Kraftvarmeværk (herefter benævnt: ”Energiproduktion-BKVV”).

Udbuddet vedrører udførelse af trykpartsarbejder i forbindelse med løbende reparation og vedligehold, typisk i forbindelse med revisioner og ved havarier.

Udførelse af trykpartsarbejder i forbindelse med renovering/nyanlæg er således ikke en del af den udbudte opgave.

Udbuddet omfatter såvel planlagte som akutte opgaver, herunder udkald udenfor normal arbejdstid.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-ACA (AffaldVarme Aarhus Energi A/S, CVR-nr.: 40844260)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
71550000 Smedearbejder
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
45250000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-ACA (AffaldVarme Aarhus Energi A/S, CVR-nr.: 40844260).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelse af arbejdet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-BKVV AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S, CVR-nr.: 30536142)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
50530000 Reparation og vedligeholdelse af maskiner
71550000 Smedearbejder
45251000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker og varmeværker
45250000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien
45252000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsbehandlingsanlæg, rensningsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Trykpartsarbejder for/på Energiproduktion-BKVV AffaldVarme Aarhus Biomasse A/S, CVR-nr.: 30536142).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udførelse af arbejdet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 039-093414
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Energiproduktion-ACA

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VODA A/S
CVR-nummer: 39134268
Postadresse: Fuglesangsalle 16
By: Vejen
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Energiproduktion-BKVV

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: VODA A/S
CVR-nummer: 39134268
Postadresse: Fuglesangsalle 16
By: Vejen
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde iht. dansk ret gælder også følgende øvrige udelukkelsesgrunde:

— har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

— er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

— Ordregiver kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgers integritet,

— Ordregiver har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

— Ordregiver kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

— Ordregiver kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Ordregivers beslutningsproces, hvis ansøger har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøger groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger.

Til dokumentation for overholdelse af kravene ift. udelukkelsesgrunde skal ansøger/tilbudsgiver, når Udbyder anmoder herom, fremlægge følgende: en serviceattest (inkl. Politiets logo) der er maksimum 12 måneder gammel. Såfremt ansøgningen er afgivet fra ansøgere/tilbudsgivere/leverandører, der er udenlandske og hjemmehørende i EU, indhentes der dokumentation i henhold til E-Certis. Såfremt ansøgningen er afgivet fra ansøgere/tilbudsgivere/leverandører, der er udenlandske og ikke hjemmehørende i EU, anvendes fremgangsmåden i udbudslovens § 153.

Til dokumentation for overholdelse af mindstekravene til egnethed skal ansøger/tilbudsgiver, når Udbyder anmoder herom, fremlægge følgende:

Dokumentation ift. økonomisk og finansiel formåen: Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtigt i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret. Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Udbyder vurderer passende, hvis ansøgeren/tilbudsgiveren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som Udbyder forlanger.

Dokumentation ift. teknisk og/eller faglig kapacitet: Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer