Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 153-374065

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 129-315098)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Bygningsstyrelsen
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Sanderhoff
E-mail: Mashf@bygst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bygst.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.bygst.dk/udbud/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lerchesgade Kontorknudepunkt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Bygningsstyrelsen ønsker at opføre et nyt statsligt kontorknudepunkt på Lerchesgade 35, 5000, Odense i totalentreprise. Kontorknudepunktet skal huse flere af Statens styrelser og institutioner. Bygningen skal tilvejebringe gode, fleksible standardkontorarbejdspladser i god kvalitet med tilknyttede fællesfaciliteter som mødecenter, reception, kantine m.v. Bygningsstyrelsens forventning er et omkring 31 000 m2 stort bygningskompleks med plads til 1600 arbejdspladser. Bygningsstyrelsen har valgt at stille krav om, at husets bærende konstruktioner skal udføres i træ, og at disse i videst muligt omfang ønskes synliggjort indvendigt. Det er et ønske, at byggeriet skal indpasse sig til bydelen med respekt for de omkringliggende bebyggelser og i relation til udviklingsplanen i Odense Kommune. Nedrivningen af den eksisterende bygning er en del af entreprisen. Tidsplanen er et konkurrenceparameter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/08/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 129-315098

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Ansøgeren skal angive en liste over referencer for de bygge- og anlægsarbejder i totalentreprise, der er udført inden for de seneste 5 år.

Læses:

Ansøgeren skal angive en liste over entreprise- og/eller projekteringsreferencer for bygge- og anlægsarbejder, der er udført inden for de seneste 5 år.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

For at imødegå eventuel forvirring, skal det præciseres, som det fremgår af parametrene som Bygningsstyrelsen vil lægge særligt vægt på, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9), at der både kan afleveres entreprise- og projekteringsreferencer.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer