Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 155-378529

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sakskøbing Boligselskab v/Boligkontoret Danmark
Postadresse: Havneholmen 21
By: København V
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 1561
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Møgelgaard Jensen
E-mail: smje@bdk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bdk.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentrepriseudbud Rørbæk Huse, Sakskøbing

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Sakskøbing boligselskab har fået muligheden for at opføre nye boliger på en tidligere skolegrund beliggende i Sakskøbing. Bebyggelsen kommer til at indeholde op til 41 almene familieboliger i en tæt-lav bebyggelse.

Der foreligger et godkendt skitseprojekt (godkendt ift. Skema A) som skal justeres i forhold til en udarbejdet behovsanalyse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 38 749 600.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Sakskøbing

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet forventes udbudt som udbud med forhandling med omvendt licitation.

Der er fastlagt en fast pris på 48 437 000 DKK inkl. moms, hvilket svarer til det i Skema A godkendte budget fratrukket bygherreleverancer.

Der foreligger et godkendt skitseprojekt (godkendt ift. Skema A) som skal justeres i forhold til en udarbejdet behovsanalyse.

I prækvalifikationsfasen skal ansøgere være opmærksomme på, at bygherren gerne ser, at ansøgere dokumenterer indgåede samarbejdsaftaler for alle fagområder ved indlevering af rådighedserklæringer fra relevante underleverandører, -entreprenører og -rådgivere.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: A - Organisation og cv'er / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: B - Opgavens løsning og proces / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: C - Projekt / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 0
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 044-102990
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalentrepriseudbud Rørbæk Huse, Sakskøbing

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
05/08/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Adsbøll Entreprise A/S
CVR-nummer: 15765542
Postadresse: Albuen 76
By: Kolding
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 38 749 600.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 38 749 600.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/08/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer