Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Haslev: Laboratorieundersøgelser

2020/S 182-439550

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kompetencecenter Sjælland ApS
CVR-nummer: 37995770
Postadresse: c/o Faxe Forsyning A/S, Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: Charlotte Hardam på vegne af Kompetencecenter Sjælland ApS
E-mail: cgh@chardam.dk
Telefon: +45 29692320

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/127787602.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.chardam.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Vand A/S
CVR-nummer: 31 49 83 84
By: Faxe
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: post@faxeforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://faxeforsyning.dk/kontakt

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Vand A/S
CVR-nummer: 31 15 20 54
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: nfo@ringstedforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringstedforsyning.dk/selvbetjening/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Vand A/S
CVR-nummer: 31 61 64 92
By: Grevinge
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: info@odsherredforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odsherredforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Vand A/S
CVR-nummer: 31 15 17 67
By: Naksov
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: Forsyning@lollandforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Vandforsyning A/S
CVR-nummer: 31 77 47 56
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalfor.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Overfladevand A/S
CVR-nummer: 31 77 48 45
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 49 83 41
By: Faxe
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: post@faxeforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://faxeforsyning.dk/kontakt

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lolland Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 15 19 10
By: Naskov
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: Forsyning@lollandforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://lollandforsyning.dk/lolland-spildevand-as/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Spildevand A/S
CVR-nummer: 31 61 65 22
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: info@odsherredforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.odsherredforsyning.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Spildevand A/S
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: info@ringstedforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ringstedforsyning.dk/selvbetjening/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Spildevandsanlæg A/S
CVR-nummer: 31774659
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Renseanlæg A/S
CVR-nummer: 31 77 46 08
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Land: Danmark
E-mail: kundecenter@kalfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kalfor.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Laboratorieanalyser for Kompetencecenter Sjælland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver udbyder laboratorieanalyser i henhold til underlagt lovgivning der beskriver lovpligtige prøvetagninger og analyser af drikkevand, grundvand og overfladevand samt spildevand, slam, jord og perkolat. Derudover tages egen kontrolprøver hos flere af selskaberne. Der udarbejdes årsprøveplaner for alle selskaberne. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler;

- Delaftale 1: Drikkevand, grundvand og overfladevand

- Delaftale 2: Spildevand, slam, jord og perkolat.

De 2 delaftaler evalueres særskilt og der vælges en leverandør til hver delaftale. Der kan bydes på en eller begge delaftaler

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 29 086 149.50 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Drikkevand, grundvand og overfladevandsanalyser, prøvetagning og analysering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Kalundborg, Ringsted, Odsherred, Faxe og Lolland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tilbudsgiver udfører prøvetagning af drikkevand på vandværker, på udvalgte lokationer, ledningsnet, grundvand og på vandværker samt i boringsenheder. Der vil ved ledningsarbejde, blive taget en del prøver af ordregiver. De prøver selskaberne selv udtager, opsamles af tilbudsgiver. Alle prøverne transporteres til analyselaboratoriet for analysering, samt resultatbehandling og indrapportering til myndigheder og ordregiver. Der vil være ekstra prøver og et mindre antal hasteprøver. Der kan forekomme hasteanalyser uden for normal arbejdstid og på weekend og helligdage. Det vil være i mindre omfang, og aftales med tilbudsgiver. Tilbudsgiver stiller prøvetagningsemballage til rådighed.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgivning / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Afrapportering / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Fejl og afvigelser / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: maks. 20 point
Pris - Vægtning: 100
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Pris divideres med det opnået antal kvalitetpoint

Priser: Tilbudspriser skal være nettopriser, ekskl. moms, som er fuldstændig identiske med de priser, som er angivet i varelinjerne i tilbudslisten. Dvs. prisen skal være inkl. alle omkostninger altså: ingen afgifter, ingen gebyrer, samt div. øvrige omkostninger mv.

Alle varelinjer skal være udfyldt på tilbudslisten.

Såfremt der er positioner på

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Spildevand, slam, jord og perkolat, prøvetagning og analysering

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Kalundborg, Odsherred, Faxe, Ringsted, Lolland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der udføres prøvetagning af såvel tilbudsgiver som ordregiver. For spildevandprøver, kan der være krav til, flow proportionel opsamling, med køling. Alle prøverne samles og transporteres til analyselaboratoriet for analysering, samt resultatbehandling og indrapportering til myndigheder og ordregiver. Der vil være levering af udtagne prøver, der skal leveres til ordregivers laboratorie. Der vil være ekstraprøver og et mindre antal hasteprøver. Der kan forekomme analyser og hasteanalyser uden for normal arbejdstid og på weekend og helligdage. Det vil være i mindre omfang, og aftales med tilbudsgiver. Tilbudsgiver stiller prøvetagningsemballage til rådighed.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Rådgivning / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Afrapportering / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Fejl og Afvigelser / Vægtning: maks. 20 point
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: maks. 20 point
Pris - Vægtning: 100
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Pris divideres med det opnået antal kvalitetpoint.

Priser: Tilbudspriser skal være nettopriser, ekskl. moms, som er fuldstændig identiske med de priser, som er angivet i varelinjerne i tilbudslisten. Dvs. prisen skal være inkl. alle omkostninger altså: ingen afgifter, ingen gebyrer, samt div. øvrige omkostninger mv.

Alle varelinjer skal være udfyldt på tilbudslisten.

Såfremt der er positioner på

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 076-180049
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Drikkevand, grundvand og overfladevandsanalyser, prøvetagning og analysering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Miljø Vand A/S
Postadresse: Smedeskovvej 38
By: Galten
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 8464
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 12 817 905.50 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Spildevand, slam, jord og perkolat, prøvetagning og analysering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Eurofins Miljø A/S
Postadresse: Smedeskovvej 38
By: Galten
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 8464
Land: Danmark
Telefon: +45 70224266
Fax: +45 70224255
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 16 268 904.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer