Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri

2020/S 182-440447

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
CVR-nummer: 74132111
Postadresse: Stæhr Johansens Vej 38
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Haugaard
E-mail: lha@ctr.dk
Telefon: +45 38185777

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ctr.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for service af boltede pladevarmevekslere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50531000 Reparation og vedligeholdelse af ikke-elektrisk maskineri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

CTR ønsker at tegne en serviceaftale for vedligeholdelse af CTR’s boltede pladevarmevekslere. Aftalen udbydes som rammeaftale uden købsforpligtelse.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45259300 Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København, Tårnby

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) ønsker at udbyde vedligeholdelse af sine boltede pladevarmevekslere. Følgende hovedydelser forventes udført af serviceleverandøren under den udbudte rammeaftale:

- Vekslerinspektion

- Vekslerrenovering på CTR’s vekslerstationer

- Vekslerrenovering på serviceleverandørens værksted

- Tætheds-og trykprøvning af varmevekslere

- Leverance og montage af pakninger

- Opbevaring af plader i serviceleverandørens lager

- Transport af plader mellem ovennævnte lager og ovennævnte vekslerstationer

- Rapportering ved vekslerinspektion og ved vekslerrenovering

- Administrative opgaver.

En detaljeret liste over alle ydelser fremgår af udbudsdokumentet 06-2. SPVV-Kontraktudkast-bilag1.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 115-283629
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale for service af boltede pladevarmevekslere

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/08/2020
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer