Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 183-440972

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: BIOFOS A/S
CVR-nummer: 25601920
Postadresse: Refshalevej 250
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1432
Land: Danmark
Kontaktperson: Ligia Hansen
E-mail: udbud@biofos.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138576042.aspx

Internetadresse for køberprofilen: https://biofos.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. udbud af nyt sand- og fedtfang anlæg på Renseanlægget Avedøre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

BIOFOS står overfor at skulle fastlægge og implementere en ny løsning til sand- og fedtfang på Renseanlæg Avedøre.

BIOFOS ønsker i den forbindelse at invitere markedet til et dialogmøde for at afsøge potentielle samarbejdspartnere på markedet. Dialogen skal samtidig give input til at skabe en god ramme for et samarbejde om projektudvikling om opgaven.

Efter dialogen forventes opgaven at blive udbudt som projektudvikling og med levering af en løsning til sand- og fedtfang.

Interesserede aktører inviteres til en fælles fri snak om forskellige emner relateret til udbuddet. Formålet med mødet er desuden at forsøge at få udbuddet og materialet afstemt i forhold til, hvad markedet kan levere.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42996000 Spildevandsrensningsudstyr
45232420 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med spildevandsanlæg
45232421 Anlæg til spildevandsbehandling
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Renseanlægget Avedøre

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dialogmødet afholdes den 01. oktober 2020 kl. 10.00 online via Microsoft Teams.

Tilmelding til dialogmødet sker ved at skrive til Eskild Aunstrup på esa@biofos.dk med angivelse af virksomhedsnavn og e-mailadresser på de personer i virksomheden, som ønsker at deltage (maksimalt 2 deltagere pr. virksomhed). Tilmelding skal ske senest den 25. september 2020 kl. 12.00. Efter tilmeldingsfristen vil de angivne e-mailadresser modtage et link til mødet.

Efter dialogmødet vil der blive udarbejdet et referat, som lægges på BIOFOS' hjemmeside.

Der kan komme yderligere informationer senere.

Det er virksomhedens eget ansvar at holde sig opdateret.

Følgende materiale vil være tilgængeligt på BIOFOS's hjemmeside:

https://biofos.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/ fra den 17. september 2020:

- Forhåndsmeddelelse

- Dagsorden

- Kort beskrivelse af opgaven og emner til drøftelser.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/10/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer