Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale

2020/S 189-457209

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Eltransmission A/S
CVR-nummer: 39314878
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Indkøbsafdelingen
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.6)Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Håndtering og leje af køreplader

Sagsnr.: 20/02113
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale vedr. håndtering, udlægning og leje af kørepladeløsninger til vedligeholds- og anlægsprojekter.

Aftalen udbydes som en 3-årig aftale med mulighed for forlængelse i 1+1 år.

Aftalen udbydes som 3 delaftaler:

1) Håndtering og udlægning af Energinets egne køreplader.

2) Leje, håndtering og udlægning af entreprenørens kørepladeløsninger til mindre projekter.

3) Leje, håndtering og udlægning af entreprenørens kørepladeløsninger til større projekter.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Håndtering og udlægning af Energinets egne køreplader

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45500000 Udlejning af entreprenørmateriel og -udstyr med betjeningspersonale
45100000 Forberedelse af byggeplads
44113900 Materialer til vejvedligeholdelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Håndtering af bygherres køreplader, ca. 70 000 stk.

Opgaven omfatter styring, transport, udlægning, flytning, indsamling, rengøring og opretning af bygherres køreplader.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Virksomheder, hvori Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn, har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering og håndtering af køreplader til mindre projekter

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
44113900 Materialer til vejvedligeholdelse
44171000 Plader (til byggeri)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og håndtering af køreplader til mindre projekter, op til 50 000 m2 køreareal.

Opgaven omfatter styring, udleje, transport, udlægning, flytning, indsamling, rengøring og opretning af entreprenørens egne kørepladeløsninger.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Virksomheder, hvori Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne, eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn, har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering og håndtering af køreplader til større projekter

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45100000 Forberedelse af byggeplads
44113900 Materialer til vejvedligeholdelse
44171000 Plader (til byggeri)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og håndtering af køreplader til større projekter, over 50 000 m2 køreareal.

Opgaven omfatter styring, udleje, transport, udlægning, flytning, indsamling, rengøring og opretning af entreprenørens egne kørepladeløsninger.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option 1: Virksomheder, hvori Energinet-koncernen i rammeaftalens løbetid erhverver halvdelen eller mere end halvdelen af kapitalen eller aktiverne, eller har beføjelse til at udøve halvdelen eller mere end halvdelen af stemmerettighederne eller har ret til at lede virksomhedens forretninger uanset det officielle navn, har option på at benytte rammeaftalen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 127-311666
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Håndtering og leje af køreplader

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Efter gennemgang af de indkomne tilbud, kan vi konstatere, at alene en tilbudsgiver opfylder de krav og betingelser, der er fastsat i udbudsbetingelserne, jf. dok. 20/02113-2.

Energinet vurderer derfor ikke, at der kan skabes en tilstrækkelig konkurrence om den udbudte rammeaftale. Energinet vurderer, at ønsket om at skabe tilstrækkelig konkurrence om rammeaftalen er en saglig grund til at annullere. Energinet har derfor besluttet at annullere den udbudte rammeaftale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævntet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsen Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer