Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brøndby: Solcellemoduler

2020/S 190-458357

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: D.S.I Tranemosegard, afdeling 13 Silergården (T13) v/D.S.I. Tranemosegård
By: Brøndby Strand
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
E-mail: afd13@bo-vest.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bo-vest.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Silergården hybridanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
09331200 Solcellemoduler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte entreprise omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården matrikel nr. 15bk etableres et antal hybridanlæg, dvs. et antal solcelleanlæg med lokal lagerkapacitet i form af litium ion batterier.

Arbejdet omfatter etablering af solcelleanlæg på tag, nye kraftinstallationer og ændringer til eksisterende samt batterienergilager. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode. Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg.

Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke. Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
09331200 Solcellemoduler
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Brøndby Strand

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen omhandler etablering af hybridanlæg med solcelleanlæg og batterilagre for flere blokke af boligafdelingen Silergården ved Brøndby Strand. Der skal i Silergården matrikel nr. 15bk etableres et antal hybridanlæg, dvs. et antal solcelleanlæg med lokal lagerkapacitet i form af litium ion batterier. Arbejdet omfatter etablering af solcelleanlæg på tag, nye kraftinstallationer og ændringer til eksisterende samt batterienergilager. Dertil kommer drift og vedligeholdelse i en periode. Det samlede hybridanlæg består af 18 stk. hybridanlæg. Disse 18 anlæg har individuelle nettilslutninger og kan ikke forsyningsmæssigt udveksle produceret strøm med hinanden. Hvert hybridanlæg har derfor individuel afregning af strømforbrug fra nettet og produktion af strøm fra solcelleanlæg. Dette udbud dækker ikke alle blokke af Silergården matrikel nr. 15bk men alene 4 af disse blokke.

Hybridanlæggene skal etableres på 2 typer blokke for Silergården matrikel nr. 15bk. Disse 2 blokke er for adresserne Kisumparken 3 – 61 samt Kisumparken 63 – 73.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1) Batterimoduler, komponenter, sektion A således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.2.1.

2) Batterimoduler, komponenter, sektion B således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.2.2.

3) Batterimoduler, montage, sektion A således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.4.1.

4) Batterimoduler, montage, sektion B således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 4.2.3, 4.2.7, 4.2.9 og tilbudslistens punkt P2.4.2.

5) Bimålere, således som det er beskrevet i den specifikke arbejdsbeskrivelse punkt 2.1 og tilbudslistens P2.4.3.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 134-328734
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Silergården hybridanlæg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2 stk. 2. skal en klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer