Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 190-459903

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Nicholaj Alstrøm
E-mail: niahal@dsb.dk
Telefon: +45 24683957

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.DSB.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning til nye værksteder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

DSB efterspørger en fuldtidsressource samt 2 deltidsressourcer til bygherrerådgivning i DSB nye værksteder (Forventet aftaleperiode 1.11.2020 - 31.7.2027).

Fuldtidsressourcen opgaver er bl.a. at:

— Sikre realistiske tidsplaner, bygbarhed og anlægsbudgetter

— Bistå ledelse i dialogen med totalentreprenør

— Bistå ledelse i sparring med totalentreprenør

— Beslægtede opgaver.

Deltidsressourcernes opgaver er bla. at:

— Understøtte fuldtidsressource

— Udarbejde tidsplaner og gennemføre opfølgning

— Controlling og contract management med entreprenør og totalrådgiver

— Beslægtede opgaver.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Telegade 2, 2630 Taastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

DSB efterspørger en fuldtidsressource samt 2 deltidsressourcer til bygherrerådgivning i DSB nye værksteder.

— Opgaver for fuldtidsressourcen.

I aftaleperioden kan opgaver for fuldtidsressourcen være følgende:

- Fuldtidsressourcen skal bistå projektlederne såvel som programmets ledelse med sikring af realistiske tidsplaner, bygbarhed og anlægsbudgetter, herunder sikre det rette fokus i totalrådgivers projektering ift. behovet i udførelsen.

- Fuldtidsressourcen skal desuden bistå projektlederne såvel som programmets ledelse i dialogen med den totalentreprenør, der vinder igangværende udbud af samprojekteringsfase og efterfølgende udførelse for værkstederne i København og Aarhus.

Endelig skal fuldtidsressourcen bistå projektlederne i deres sparring med entreprenører ift. det planlagte værksted i Næstved uanset entrepriseform.

Fuldtidsressourcen indgår som øvrige tilknyttede bygherrerådgivere som en fast del af DSB’s team for nye værksteder med daglig base på projektkontoret og med deltagelse i relevante møder med totalrådgiver og entreprenør samt øvrige bygherrerådgivere.

Der aftales løbende særlige analyser med fuldtidsressourcen, som efter aftale igangsættes med bistand fra deltidsressourcen.

Fuldtidsressourcen kan ligeledes i aftaleperioden forvente at skulle håndtere opgaver beslægtet med ovenstående.

— Opgaver til deltidsressourcerne.

I aftaleperioden kan opgaver for deltidsressourcerne være følgende:

- Deltidsressourcerne har som primær opgave at understøtte fuldtidsressourcen i dennes leverancer.

Understøttelse af fuldtidsressourcen kan f.eks. være udarbejdelse af tidsplaner og opfølgning på disse, specifikke opgaver indenfor controlling og contract management kontrakter med entreprenør og totalrådgivere samt forberedelse og gennemførelse af evt. kommende udbud i Næstved, såfremt dette bliver håndteret som tidlig involvering af entreprenører.

- Deltidsressourcerne kan ligeledes i aftaleperioden forvente at skulle håndtere opgaver beslægtet med ovenstående.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 134-331028
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bygherrerådgivning til Nye Værksteder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/09/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Nicolaisen & Larsen

  Nicolaisen & Larsen

  Nye JCB maskiner
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Sitech Danmark

  Sitech Danmark

  Garanterer præcision og troværdighed
 • BOXIT

  BOXIT

  Få Xtra tid, når du flytter. Flyttebox / Flyttecontainer
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • VinduesPladsen

  VinduesPladsen

  Vinduer, døre, trapper og kviste
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer