Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Viborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 207-501358

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Viborg
CVR-nummer: 55038112
Postadresse: H.C. Andersensvej 8
By: Viborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Dianna Handberg
E-mail: dh@boligviborg.dk
Telefon: +45 61140430
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.boligviborg.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg

Sagsnr.: I66
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 57 boliger og 1 fælleshus inkl. anlæg af veje og udenomsarealer på adressen: Kærmyssevej 1 – 59, 8800 Viborg

Boligerne etableres som rækkehuse i henholdsvis 1 plan og 2 plan, som 4 forskellige boligtyper.

Fælleshuset udføres i 1 plan.

Bygningerne opføres med bagmure og lejlighedskel af kalksandstens blokke og med skalmur. Dele af fælleshusets ydervæg udføres med trælister. Indvendige vægge udføres henholdsvis lette og tunge.

Taget opbygges med gitter- og bjælkespær og er udvendig belagt med tagpap med listedækning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 58 815 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Kærmyssevej 1 - 59, 8800 Viborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligselskabet Viborg ønsker at opføre 57 boliger og 1 fælleshus inkl. anlæg af veje og udenomsarealer på adressen: Kærmyssevej 1 – 59, 8800 Viborg

Boligerne etableres som rækkehuse i henholdsvis 1 plan og 2 plan,som 4 forskellige boligtyper.

Fælleshuset udføres i 1 plan.

Bygningerne opføres med bagmure og lejlighedskel af kalksandstens blokke og med skalmur. Dele af fælleshusets ydervæg udføres med trælister. Indvendige vægge udføres henholdsvis lette og tunge.

Taget opbygges med gitter- og bjælkespær og er udvendig belagt med tagpap med listedækning.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

1) Murer:

- A1: Jordarbejdet

- A2: Kloakarbejdet

- A3: Betonarbejdet

- A4: Betonelementer, leverance

- A5: Betonelementer, montage

- A6: Stålarbejdet

- A7: Murerarbejdet

- A8: Befæstelser

- A9: Beplantning.

2) Tømrer:

- B1: Tømrerarbejdet

- B2: Snedkerarbejdet

- B3: Blikkenslagerarbejdet

- B4: Tagarbejdet

- B5: Inventararbejdet.

3) Maler:

- C1: Malerarbejdet.

4) VVS:

- D1 VVS-arbejdet

- D2 Ventilationsarbejdet.

5) El:

- E1: El-arbejdet.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise indeholdende nedenstående arbejder:

1) Murer:

- Jordarbejdet

- Kloakarbejdet

- Betonarbejdet

- Elementleverencen

- Elementmontagen

- Stålarbejdet

- Murerarbejdet

- Belægningsarbejdet

- Gartnerarbejdet.

2) Tømrer:

- Tømrerarbejdet

- Snedkerarbejdet

- Gulvbelægningsarbejdet

- Blikkenslagerarbejdet

- Tagarbejdet

- Inventararbejdet.

3) Maler:

- Malerarbejdet.

4) VVS:

- VVS-arbejdet

- Ventilationsarbejdet.

5) El:

- El-arbejdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Iht. udbudsdokumenterne.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 223-545987
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Ginnerup A/S
CVR-nummer: 56389814
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 63 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 58 815 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender

Prækvalifikations ansøgning, ESPD, skal udfyldes og uploades på projektweb: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender

sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg.

ESPD kan udfyldes via følgende link: https://espd.ajoursystem.dk Filen espd-request.xml kan uploades til https://espd.ajoursystem.dk udfyldes og downloades til egen pc hvorefter udfyldt ESPD-fil afleveres iht. ovenstående.

Ansøger er ansvarlig for at ansøgningen er modtaget inden ansøgningsfristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2).

Ansøgning om prækvalifikation skal indeholde følgende:

— Oplysninger iht. pkt. III.1.1)

— Oplysninger iht. pkt. III.1.2)

— Oplysninger iht. pkt. III.1.3)

— Udfyldt ESPD dokumentation.

Ansøgningen bedes struktureret tilsvarende ovennævnte punkter.

Spørgsmål skal fremsendes skriftligt på projektweb inden 06. december 2019 kl. 10.00, https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender

sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg.

Spørgsmål og svar vil i anonymiseret form senest 10. december 2019 kl. 14.00, blive offentliggjort på projektweb:

https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender

sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg.

Komplet tilbudsmateriale, udfyldt ESPD, skal afleveres/uploades på projektweb: https://boligviborg.ajoursystem.dk/tender

sagsnummer I66, Nybygning af Arnbjerg Parken, Viborg, senest iht. IV.2.2).

Underretning fremsendes pr. e-mail til ansøgers kontaktperson, jf. ESPD, del II punkt A – oplysninger om økonomiske aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om klagenævnet for Udbud (Ibk nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister:

Der henvises til § 7 stk. 5

Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med angivelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Samt § 7 stk. 2

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41725000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer