Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Taastrup: Vejarbejder

2020/S 209-509422

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Høje-Taastrup Kommune
CVR-nummer: 19501817
Postadresse: Bygaden 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Christensen
E-mail: mc@ramboll.dk
Telefon: +45 51611000
Fax: +45 51611001
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.htk.dk
Internetadresse for køberprofilen: www.htk.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høje Taastrup C, udbud E

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233140 Vejarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud er en del af de arbejder der varetages af Høje Taastrup Kommune og Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, ift. den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 602 842.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213316 Anlæg af fodgængerforbindelser
34996100 Trafiksignaler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Høje-Taastrup Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende hovedentreprise omfatter opbrydning af P-pladser langs Spotorno Allé samt etablering af nye P-pladser samt adgangsvej forbindende Carl Gustavs Gade med Høje Taastrup Blvd.

Arbejderne omfatter rydning og opbrydning af P-pladser såvel som grønt område udenfor disse, etablering af ny afvanding samt etablering af færdige belægninger for adgangsvej, parkerings-arealer, cykelsti og fortove.

Området mellem de 2 støttevægge i Spotorno Allé vil før entreprisens opstart være nedrevet og arealet opfyldt inklusiv bærelag.

Entreprisen forventes at omfatte følgende overordnede mængder:

- Råjordsarbejder: ca. 1 000 m3

- Muldarbejder: ca. 500 m3

- Fortove: ca. 800 m2

- Cykelstier: ca. 600 m2

- Kantstensarbejder: ca. 1000 m

- Asfaltveje: ca. 2 300 m2

- Afvandingsledninger: ca. 280 m

- Drænledninger: ca. 160 m

- Brønde: ca. 12 stk.

- Slidlag på eksisterende belægning: ca. 2 000 m2

Ovenstående mængder er foreløbigt opgjort, og entreprenøren er selv ansvarlig for opmåling af relevante mængder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 128-312339
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse
Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Høje Taastrup C, udbud E

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Per Aarsleff A/S
CVR-nummer: 37542784
Postadresse: Hasselager Allé 5
By: Viby J
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8260
Land: Danmark
E-mail: info@aarsleff.com
Telefon: +45 87442222
Internetadresse: https://www.aarsleff.dk/#
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 602 842.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • RIAS

  RIAS

  Termotag - Kvalitet til enhver smag
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Tagpapinspiration
 • Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser

  Rodahl Stilladser har mere end 60 års erfaring som leverandør til byggebranchen.
 • InVentilate

  InVentilate

  Bæredygtig ventilation
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Festool

  Festool

  Se det store udvalg af festool brochurer
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning