Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 209-510522

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Andelsboligforeningen Odisngaard
CVR-nummer: 42405213
Postadresse: Spedalsø Torv 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Frederiksen
E-mail: kf@odinsgaard.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.odinsgaard.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: NiConsult ApS Bygherrerådgivning
CVR-nummer: 33775733
Postadresse: Holmboes Alle 1.10
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Hansen
E-mail: EH@NiConsult.dk
Telefon: +45 23627577
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.NiConsult.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Totalrådgivning iht udbudsmaterialet.

Nuværende forhold:

- Andelsboligforeningen Odinsgaard ønsker at gennemføre renovering og ombygning af afdeling 18, Odinsparken i Gedved, og afdeling 21 Humleballe i Søvind

Odinsparken:

- Bebyggelsen består af 14 længehuse i 1 etage indeholdende 54 boliger.

Humleballe:

- Bebyggelsen består af 12 længehuse i 1 etage indeholdende 45 boliger.

Fremtidige forhold:

Odinsparken:

- Etape 1 ombygges/sammenlægges til 24 boliger med tilgængelighed.

- Etape 2: de 26 eksisterende boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

Humleballe:

- Etape 1 ombygges til 22 boliger med tilgængelighed.

- Etape 2: de 11 boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang.

Etape 3: de 12 boliger renoveres inden for bestående vægge i mindre omfang

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Horsens

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Totalrådgivning iht udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 300 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Iht udbudsmaterialet.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Iht udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/11/2020
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/10/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer