Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Skanderborg: Bygge- og anlægsarbejder

2020/S 212-515633

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 193-465421)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Thomas Helsteds Vej 11
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8660
Land: Danmark
Kontaktperson: Robin Højen Madsen
E-mail: rhm@vd.dk
Telefon: +45 72442276
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://lp.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/leverandoerportal/Sider/Aktuelleudbud.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise 6080.320 Støjskærme ved Skanderborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne entreprise er en del af projektet 6080 Udbygning af E45 Skanderborg S – Aarhus S.

Entreprisen er benævnt ”Totalentreprise 6080.320 Støjskærme ved Skanderborg” og omfatter projektering og etablering af støjskærme i østsiden af E45 sydvest for Skanderborg.

Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af totalentreprisens omfang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 193-465421

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 03/11/2020
Tidspunkt: 11:00
Læses:
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 11:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 03/11/2020
Tidspunkt: 11:00
Læses:
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 11:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer