Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger

2020/S 212-517449

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 209-509714)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 12345678
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Overvågning og sikkerhed

Sagsnr.: 248634
II.1.2)Hoved-CPV-kode
35120000 Overvågnings- og sikringssystemer og -anordninger
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler for sikringsinstallationer for regionens bygninger. Arbejdet omfatter nyetableringer og ændringer af sikringsinstallationer samt servicering af nye og eksisterende installationer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/10/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 209-509714

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9)
Delkontraktnr.: 1
I stedet for:

Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af adgangskontrolanlæg.

2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse [tal afventer].

3) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med service på adgangskontrolanlæg.

Læses:

Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af adgangskontrolanlæg.

2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver udført på hospitaler, institutioner, sundhedshuse eller tilsvarende i drift.

3) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med service på adgangskontrolanlæg.

Afsnit nummer: II.2.9)
Delkontraktnr.: 2
I stedet for:

Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

4) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af tyverisikringsanlæg.

5) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af TV-overvågningsanlæg.

6) I hvor høj grad referencen dokumenter erfaring med levering, montering og installation af både tyverisikringsanlæg og TV-overvågningsanlæg.

7) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med udførelse af service på sikringsanlæg.

8) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med opgaver af tilsvarende økonomisk størrelse [tal afventer].

Læses:

Ved vurderingen af ansøgernes referencer lægges der positiv vægt på nedenstående, der er opstillet i ikke-prioriteret rækkefølge:

1) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af tyverisikringsanlæg

2) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med levering, montering og installation af TV-overvågningsanlæg.

3) I hvor høj grad referencen dokumenter erfaring med levering, montering og installation af både tyverisikringsanlæg og TV-overvågningsanlæg.

4) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med udførelse af service på sikringsanlæg.

5) I hvor høj grad referencen dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver udført på hospitaler, institutioner, sundhedshuse eller tilsvarende i drift.

Afsnit nummer: VI.3)
I stedet for:

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Dette sker ved udfyldelse og fremsendelse af kontraktbilag xx ifm. ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette gøres ved, at der fremsendes ESPD for hver af de enheder, tilbudsgiver baserer sig på. Endvidere udfyldes og fremsendes kontraktbilag xx ifm. ansøgning om prækvalifikation.

Læses:

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten. Dette sker ved udfyldelse og fremsendelse af underbilag 6b ifm. ansøgning om prækvalifikation.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen, skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette gøres ved, at der fremsendes ESPD for hver af de enheder, tilbudsgiver baserer sig på. Endvidere udfyldes og fremsendes underbilag 6a ifm. ansøgning om prækvalifikation.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer