Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Holbæk: Pumper

2020/S 230-566878

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 212-516135)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale vedr. præfabrikerede pumpestationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
42122000 Pumper
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med den udbudte rammeaftale er, at sikre, at Fors A/S får en ensartet og stabil bestilling af pumpestationer, så der undgås mange forskellige pumpefabrikater og -løsninger. Rammeaftalen omhandler primært følgende indkøb:

— Præfabrikerede mini-/husstandspumpestationer til brug for tryksatte spildevandssystemer i ”det åbne land” inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 800.

— Præfabrikerede hovedpumpestationer til brug for tryksatte spildevands-systemer i ”det åbne land” og til spildevandstransport inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 1 000 med ventiler i brønden og ø 1 600 til ø 2 500 og inkluderer enten en ventil-brønd eller et ventilskab.

— Renovering af hovedpumpestationer til brug for tryksatte spildevandssystemet i ”det åbne land” og til spildevandstransport inden for Fors A/S’ forsyningsområde. Pumpestationer i denne kategori har størrelse ø 1 250 til ø 2 500.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 212-516135

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27/11/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 10/12/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Under henvisning til det reviderede udbudsmateriale, der er tilgængeligt i henhold til bekendtgørelsens I.3), er følgende oplysninger revideret.

Fristerne for afhjælpning af fejl og mangler i henhold til rammeaftaleudkastets afsnit 14.1 er ændret, jf. rettelsesblad 1 til udbudsmaterialet.

Indholdet i bilag 5 - Kravspecifikation for hovedpumpestationer, afsnit 3.8 er ændret, så leverandøren kun kan tilbyde pumper af typen kanalhjul ”blokeringsfri type” for erstatningspumperne, jf. rettelsesblad 1 til udbudsmaterialet.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer