Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 230-566967

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Nationalbank
CVR-nummer: 61092919
Postadresse: Langelinie Allé 47
By: København Ø
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ann-Pia Puggaard
E-mail: RoR@nationalbanken.dk
Telefon: +45 33636363
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.nationalbanken.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/restaurering_og_renovering_af_havnegade_5/Sider/default.aspx
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kommende udbud med henblik på restaurering og renovering af Danmarks Nationalbank

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

På Havnegade 5 i København ligger Danmarks Nationalbanks ikoniske hovedsæde. Det skal over en længere årrække gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering.

Den ikoniske bygning er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. I 2009 blev bygningen fredet af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Bygningen er dermed en del af den danske kulturhistoriske arv. og den skal fremtidssikres.

Der er tale om det største og mest komplekse byggeprojekt siden bygningens tilblivelse. Og det vurderes at være et af de største restaureringsprojekter af en modernistisk bygning i Danmark. Projektet er dog nødvendigt for at forlænge bygningens levetid. Samtidig skal indretningen gøres mere tidssvarende og fleksibel, så den lever op til de krav, der stilles til en moderne arbejdsplads.

Se i øvrigt nedenfor i afsnit II.2.4) for en nærmere beskrivelse af projektet og kommende udbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71210000 Arkitektrådgivning
71220000 Arkitektprojektering
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71520000 Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

På Havnegade 5 i København ligger Danmarks Nationalbanks ikoniske hovedsæde. Det skal over en længere årrække gennemgå en større og nødvendig restaurering og renovering, hvor der derfor bliver behov for et løbende samarbejde med en række forskellige rådgivere, entreprenører og leverandører.

Den ikoniske bygning er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-1978. I 2009 blev bygningen fredet af Slots- og Kulturstyrelsen på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Bygningen er dermed en del af den danske kulturhistoriske arv. og den skal fremtidssikres.

Der er tale om det største og mest komplekse byggeprojekt siden bygningens tilblivelse. Og det vurderes at være et af de største restaureringsprojekter af en modernistisk bygning i Danmark. Projektet er dog nødvendigt for at forlænge bygningens levetid. Samtidig skal indretningen gøres mere tidssvarende og fleksibel, så den lever op til de krav, der stilles til en moderne arbejdsplads.

Opgaverne i det samlede projekt er mange og meget forskelligartet. Foreløbigt har Danmarks Nationalbank opdelt projektet i 3 delprojekter, som forventes udbudt i flere hoved- og storentrepriser:

1) Der skal udskiftes marmor- og glasfacader.

2) Bygningen skal opdrifts- og klimasikres

og

3) Der skal i en omfangsrig indvendig hovedentreprise arbejdes med en række delprojekter. Bl.a., skal en del af bygningen PCB-saneres, brandsikkerheden og indeklimaet skal forbedres, og så skal bygningens indretning gøres mere tidssvarende. Alle projekterne skal ske under hensyn til, at bygningen er fredet.

I Arne Jakobsens ånd vil Danmarks Nationalbank bygge videre på de arkitektoniske principper, så Nationalbanken også i fremtiden har en ikonisk fredet bygning – der samtidig understøtter fremtidens arbejdsplads.

Aktuelt er Nationalbanken i gang med at forberede et EU-udbud med forhandling af totalrådgivningen, idet der bliver brug for erfarne og kompetente kræfter, der både vil - men også kan - arbejde på dette unikke projekt. Projektets totalrådgiver vil skulle være alsidig, fagligt vidtfavnende, fleksibel og robust, og med meget stor sandsynlighed vil totalrådgiver derfor også være sammensat af flere virksomheder.

I december 2020 udbydes totalrådgivningen. Med denne forhåndsmeddelelse 'varsles' udbuddets igangsætning, herunder for at initiere markedets overvejelser omkring evt. organisering med henblik på at kunne løse opgaven bedst muligt. Det gælder både opgaven med at deltage i udbuddet, samt opgaven med at rådgive Danmarks Nationalbank.

Læs mere om projektet på Nationalbankens hjemmeside: https://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/restaurering_og_renovering_af_havnegade_5/Sider/default.aspx

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer