Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde

2020/S 232-569027

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dabbolig.dk/broendby-almennyttige-boligselskab/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Postfunktionærernes Andelsboligforening ("PAB"), afdeling 8 / v. administrator FA09
Postadresse: Stationsparken 24
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.pab.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet DSI Tranemosegaard ("TMG"), afdeling T13 / v. administrator Bo-Vest
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/tranemosegaard/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise ifm. nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne

Sagsnr.: 2020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne tilhørende de i del I.1) nævnte afdelinger af BAB, PAB og TMG. Nedrivningen sker som led i realiseringen af helhedsplanen "HP4", som er igangsat af de 4 boligselskaber, der er beliggende på den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand. Udover helhedsplanen er der igangsat afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling.

Bebyggelsen omfatter 3 forskellige bygningstyper: rækkehuse i 2 etager, lavhusblokke i 4 etager og 12 højhuse i 16 etager. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i form af både primære, sekundære og tertiære kilder. Derudover indeholder højhusene bly i malinger og asbest i de lette facadepartier og evt. andre miljøfarlige stoffer, der endnu ikke er undersøgt for. Udbuddet omhandler nedrivning af disse 5 højhuse. Opgaven finansieres i hht. Landsbyggefondens renoveringsstøtteregler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 118 500 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med BAB, afdeling Rheumpark, vedr. Albjergparken 2 og 6

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1) nævnte afdelinger af hhv. BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 1 omhandler nedrivning mv. af højhusene beliggende Albjergparken 2 og Albjergparken 6 og skal indgås med BAB, afdeling Pheumpark.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6 for beskrivelse af ansøgerens identitet, herunder hvis ansøgeren er et konsortium, joint venture eller lignende sammenslutning af virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med PAB, afdeling 8, vedr. Albjergparken 1

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1) nævnte afdelinger af hhv. BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 2 omhandler nedrivning mv. af højhuset beliggende Albjergparken 1 og skal indgås med PAB, afdeling 8.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se del II.2.14) under delaftale 1.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med PAB, afdeling 8, vedr. Tranumparken 2

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1) nævnte afdelinger af hhv. BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 3 omfatter nedrivning mv. af højhuset beliggende Tranumparken 2 og skal indgås med PAB, afdeling 8.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se del II.2.14) under delaftale 1.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med TMG, afdeling T13, vedr. Tranumparken 1

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1) nævnte afdelinger af BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 4 omfatter nedrivning mv. af højhuset beliggende Tranumparken 1 og skal indgås med TMG, afdeling T13.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se del II.2.14) under delaftale 1.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 059-140553
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med BAB, afdeling Rheumpark, vedr. Albjergparken 2 og 6

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/09/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kingo Karlsen A/S
Postadresse: Egegårdsvej 7
By: Gadstrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4621
Land: Danmark
Internetadresse: https://kingo.biz/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 47 400 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med PAB, afdeling 8, vedr. Albjergparken 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kingo Karlsen A/S
Postadresse: Egegårdsvej 7
By: Gadstrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4621
Land: Danmark
Internetadresse: https://kingo.biz/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 23 700 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med PAB, afdeling 8, vedr. Tranumparken 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kingo Karlsen A/S
Postadresse: Egegårdsvej 7
By: Gadstrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4621
Land: Danmark
Internetadresse: https://kingo.biz/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 23 700 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Totalentreprisekontrakt med TMG, afdeling T13, vedr. Tranumparken 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kingo Karlsen A/S
Postadresse: Egegårdsvej 7
By: Gadstrup
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4621
Land: Danmark
Internetadresse: https://kingo.biz/
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 160 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 23 700 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Det forventede forløb for forhandlingerne er nærmere beskrevet i prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 7.8.

Ordregiver har til hensigt at gennemføre en runde af individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, således at tilbudsgiverne – efter indleveringen af det første tilbud og gennemførelse af de individuelle forhandlingsmøder – skal indlevere et revideret tilbud.

Det er ordregivers forventning, at det reviderede tilbud bliver det endelige tilbud, som kontrakten tildeles på baggrund af.

Ordregiver forbeholder sig dog retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder end en, hvis dette er nødvendigt for at identificere tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Hvis ordregiver beslutter at gennemføre mere end en forhandlingsrunde med tilbudsgiverne, vil tilbudsgiverne blive orienteret herom hurtigst muligt efter afslutningen af den første forhandlingsrunde.

Ordregiver forbeholder sig også retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud, jf. udbudslovens § 66, stk. 1, således at der ikke gennemføres nogen forhandlingsrunder.

Endelig forbeholder ordregiver sig retten til at shortliste tilbudsgiverne, jf. udbudslovens § 66, stk. 3, baseret på enten det første tilbud eller evt. senere reviderede tilbud. Evt. shortlisting af tilbudsgiverne vil blive foretaget på grundlag af tildelingskriteriet i prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 7.9.2.

Hvis ordregiver beslutter at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud eller at shortliste tilbudsgiverne, vil tilbudsgiverne blive orienteret herom hurtigst muligt efter fristen for indlevering af første tilbud hhv. efter fristen for indlevering af det tilbud, der danner grundlag for at shortliste.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om klagenævnet for udbud, § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København SV
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer