Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Horsens: Vejvedligeholdelse

2020/S 232-569054

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Renovering af eksisterende belysningsanlæg og etablering af gadelys langs eksisterende veje, stier og pladser 2020-2024
Postadresse: Rådhustorvet 4
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Helene Elna Nord
E-mail: heln@horsens.dk
Telefon: +45 76292663
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.horsens.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Renovering af eksisterende belysningsanlæg og etablering af gadelys langs eksisterende veje, stier og pladser 2020-2024

Sagsnr.: 05.01.12-P20-1-20
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45233141 Vejvedligeholdelse
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Belysningsanlæggene i Horsens by skal renoveres over den kommende årrække. Renoveringen omfatter udskiftning af gamle armaturer, optimering af antallet af tændskabe, udskiftning af tændskabe, opsætning af elmålere og opsætning af styringsmoduler i tændskabe.

Parallelt forventes der over den kommende årrække at skulle etableres en række nye belysningsanlæg langs eksisterende veje, stier og pladser. Disse er også omfattet af nærværende udbud.

Indkøbene er udformet som en rammeaftale med flere entreprenører.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 60 000 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Belysningsanlæggene i Horsens by skal renoveres over den kommende årrække. Renoveringen omfatter udskiftning af gamle armaturer, optimering af antallet af tændskabe, udskiftning af tændskabe, opsætning af elmålere og opsætning af styringsmoduler i tændskabe.

Parallelt forventes der over den kommende årrække at skulle etableres en række nye belysningsanlæg langs eksisterende veje, stier og pladser. Disse er også omfattet af nærværende udbud.

Indkøbene er udformet som en rammeaftale med flere entreprenører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 158-384814
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Renovering af eksisterende belysningsanlæg og etablering af gadelys langs eksisterende veje, stier og pladser 2020-2024

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aura Installation
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Elcon A/S
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bravida
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: EWII
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 60 000 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer