Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kastrup: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 232-569070

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Tårnby Kommune
CVR-nummer: 20310413
Postadresse: Amager Landevej 76
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2770
Land: Danmark
E-mail: kontakt@tohv.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.taarnby.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser for Tårnby Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser for Tårnby Kommune.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 68 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrer-og snedkerarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Diverse reparationsarbejder

- Vindfang samt udskiftning af vinduer

- Glaslister

- Stern

- Træbeklædning

- Opsætning og reparationer af skærmvægge

- Opsætning og reparationer af gipsvægge og lofter

- Reparation af døre samt montering af nye døre.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elektriker (kommunikation/IT)

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- IT-kabling.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at virksomheder ved indgåelse af rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Elektriker (service og bygningselektriker)

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Stærk- og svagstrømsarbejde

- Fejlfinding, reparation og udskiftning af eksisterende elinstallationer

- Reparation af udendørsbelysning

- Flytning af elinstallationer

- Etablering af nye installationer

- Diverse tavlereparationer

- Reparation og udskiftning af armatur.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at virksomheder ved indgåelse af rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS-arbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45330000 Blikkenslagerarbejde
45231110 Rørlægningsarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Reparation og udskiftning af toiletter, blandingsbatterier og anden sanitet

- Fejlfinding, justering og regulering af varmeanlæg

- Rensning og afsyring af varmeveksler og varmtvandsbeholdere

- Fejlfinding og reparation af lækager

- Diverse arbejder på varmeanlæg, herunder udskiftning af radiatorer, pumper og termostater

- Diverse arbejder på brugsvandsinstallationer

- Gulvafløb og faldstammer

- Teknisk isolering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er et mindstekrav, at virksomheder ved indgåelse af rammeaftalen er optaget på Sikkerhedsstyrelsens liste over autoriserede virksomheder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45442100 Malearbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Spartling, opsætning af væv og maling af indvendige vægge samt loft

- Malerbehandling af udvendigt træ- og murværk

- Diverse reparationsarbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murerarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45262520 Murerarbejde
45262500 Murværks- og murerarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Etablering, reparation og udskiftning af fliser, klinker, mursten, teglstenstage og fuger

- Reparation efter frostskader

- Diverse reparationsarbejde og pudsreparationer

- Udskiftning/erstatning af tagsten.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gulvbelægningsarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Reparation og udskiftning af vinyl- og linoleumsbelægninger

- Afslibning, oliering/lakering af trægulve

- Gummigulve

- Fugefri gulve

- Lægning og reparation af trægulve.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Glarmesterarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45441000 Glarmesterarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver der kan forventes løst under delaftalen:

- Udskiftning af ruder (herunder midlertidig afdækning)

- Omkitning af ruder

- Skifte ruder

- Udskiftning af vinduespartier og dørpartier

- Billeder og rammer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tagdækning- og tagisoleringsarbejder

Delkontraktnr.: Delaftale 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45261210 Tagdækning
45261900 Tagreparation og -vedligeholdelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Tårnby Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Følgende beskrivelse er at betragte som en vejledende beskrivelse af de opgaver, der kan forventes løst under delaftalen:

- Almindeligt forekommende tagdækningsarbejde

- Tagpap

- Folie

- Blikarbejde, hvor det har naturligt sammenhæng med tagdækningsarbejdet

- Grønne tage

- Tagrender – reparation og udskiftning

- Nedløb – i rustfrit materiale

- Inddækning – fejlfinding og reparation

- Reparation af skotrende

- Etabling og reparationer af skiffer tage

- Udskiftning af tagplader.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 046-107792
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skou Gruppen A/S
CVR-nummer: 26654653
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
Laveste bud: 282.75 DKK / Højeste bud: 450.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Elektriker (Kommunikation og IT)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 9
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 10
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Røder & Mortensens Eftf. A/S
CVR-nummer: 17699636
By: Vanløse
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 600 000.00 DKK
Laveste bud: 317.00 DKK / Højeste bud: 536.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Elektriker (Service og bygningselektriker)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Røder & Mortensens Eftf. A/S
CVR-nummer: 17699636
By: Vanløse
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 16 000 000.00 DKK
Laveste bud: 317.00 DKK / Højeste bud: 485.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

VVS-arbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 10
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 10
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: 1. Combi Byg VVS ApS
CVR-nummer: 32360084
By: Rødovre
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 14 000 000.00 DKK
Laveste bud: 340.10 DKK / Højeste bud: 527.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Malerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 9
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 9
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: C.Møllmann & Co. A/S
By: Rødovre
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 800 000.00 DKK
Laveste bud: 200.75 DKK / Højeste bud: 401.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Murerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Combi Byg A/S
CVR-nummer: 30488687
By: Rødovre
NUTS-kode: DK011 Byen København
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 200 000.00 DKK
Laveste bud: 273.50 DKK / Højeste bud: 442.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Gulvbelægningsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 3
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Snedkermester Arne Pedersen A/S
By: Greve
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 600 000.00 DKK
Laveste bud: 325.25 DKK / Højeste bud: 594.20 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Glarmesterarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skou Gruppen A/S
CVR-nummer: 26654653
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 200 000.00 DKK
Laveste bud: 250.00 DKK / Højeste bud: 365.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Tagdækning- og tagisoleringsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/11/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Møllesøe Gruppen ApS
CVR-nummer: 35517006
By: Kastrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 1 800 000.00 DKK
Laveste bud: 312.50 DKK / Højeste bud: 1 184.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Tildelte leverandører på delaftaler:

1) Skou Gruppen A/S 26654653, Bjørn Svendsen København A/S 35524762, Combi Byg A/S 30488687, Juul & Nielsen A/S 13836795, Gladsaxe Bygningsentreprise A/S 32934730

2) Røder & Mortensens Eftf. A/S 17699636, Kilting A/S 16708178, Demskov El A/S 19526704, Sif Gruppen A/S 46379918, ENCO A/S - EL 26925339

3) Røder & Mortensens Eftf. A/S 17699636, Kilting A/S 16708178, Demskov El A/S 19526704, Sif Gruppen A/S 46379918, ENCO A/S - EL 26925339

4) Combi Byg VVS ApS 32360084, Finlow VVS A/S 17284509, OETeknia VVS ApS 35811664, Finn L & Davidsen A/S 12147376, DAHL Service ApS 39557266

5) C. Møllmann & Co A/S 32060544, Viebke & West A/S 11958788, Combi Byg A/S 30488687, Malerfirmaet Petersen & Andersen A/S 16174602, Københavns Håndværker Service A/S 36489537

6) Combi Byg A/S 30488687, Skou Gruppen A/S 26654653, Københavns Håndværker Service A/S, Snedkermester Arne Pedersen A/S 14321802, Gladsaxe Bygningsentreprise A/S 32934730

7) Snedkermester Arne Pedersen A/S 14321802, HH Gulve ApS 40154817, Charles Christensen A/S 29289611

8) Skou Gruppen A/S 26654653, Glarmester Hans Diderichsen 27985440, Combi Byg A/S 30488687, Glarmester Becker ApS 36018526, Hovedstadens Glarmester 37588407

9) Møllesøe Gruppen ApS 35517006, Møllesøe Gruppen ApS 35517006, Snedkermester Arne Pedersen A/S 14321802, BLP Tagdækning ApS 32501805, Københavns Tagdækning 12341784.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer