Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Reparation og vedligeholdelse af ventiler

2020/S 232-573437

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nummer: 34 20 81 15
Postadresse: Vindmøllevej 6
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ørbæk Møgelberg
E-mail: stm@a-r-c.dk
Telefon: +45 51168605
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/239df8e5-5cd3-4814-9c9c-a57694992c39/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog - ventiler og drev

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50512000 Reparation og vedligeholdelse af ventiler
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Service og vedligehold af ventiler og drev”.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationen til udbuddet.

Se nærmere under punkt II.2.4)

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
42131140 Trykregulerings-, kontrol-, kontra- eller sikkerhedsventiler
42132100 Ventilaktivatorer
71632100 Prøvning af ventiler
42131144 Procesreguleringsventiler
42132110 Ventilaktivatorer, elektriske
42132120 Ventilaktivatorer, hydrauliske
42132130 Ventilaktivatorer, pneumatiske
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
45259000 Reparation og vedligeholdelse af anlæg
38570000 Instrumenter og apparatur til automatisk regulering og styring
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Vindmøllevej 6, 2300 København S

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

ARC planlægger at udbyde leverancen ”Service og vedligehold af ventiler og drev”. ARC ønsker derfor markedsdialog med mulige leverandører.

Det forventes, at ydelsen består af almene vedligeholdsopgaver som inspektion, eftersyn, tilstandsvurdering, test, fejlfinding, reparationer, udskiftning af komponenter, udstyr og lignende samt forbedringer og modifikationer på ventiler og drev.

Herunder også styringer af drev med hardware og software.

Ud over udførelse af vedligehold forventes arbejderne også at omfatte planlægning og styring af vedligeholdelsesarbejder (herunder vedligehold udført i Revisioner) samt dokumentation af tilstandsvurderinger, test og udført vedligehold.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt samt sikre, at kravene i udbudsmaterialet er konforme med markedets muligheder, har ARC valgt at indgå i dialog med markedet omkring kravspecifikationen.

ARC har uploadet udkast til kravspecifikation i form af et pdf-dokument samt et pdf-dokument med generelle spørgsmål, der også ønskes besvaret.

Leverandører som ønsker at deltage i dialogen med ARC, skal tilmelde sig ”udbuddet” på ARCs udbudsportal Ethics via link i bekendtgørelsen (punkt I.3). Herefter kan materialet downloades.

Kommentarer uploades via Ethics.

Ved eventuelle spørgsmål eller behov for hjælp til brug af udbudssystemet, kan ARC kontaktes via spørgsmål/svar funktionen i Ethics eller på mail stm@a-r-c.dk Spørgsmål til selve udbuddet eller kravspecifikationen, vil ikke blive besvaret i forbindelse med markedsdialogen. Kommentering af kravspecifikation og øvrige spørgsmål skal uploades senest mandag den 7. december 2020 kl. 12.00.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kommentering af kravspecifikation og øvrige spørgsmål skal uploades senest mandag den 7. december 2020 kl. 12.00

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2020

« Tilbage til oversigten over alle licitationer